19 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Walne Zebranie Borowiackiego Towarzystwa Kultury

2 min read
Na podstawie sprawozdania merytorycznego, które zaprezentowano w dwóch wersjach – papierowej i prezentacji multimedialnej oraz sprawozdania finansowego, Zarząd BTK na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie otrzymał absolutorium.
Podczas zebrania wybrano nowe władze towarzystwa. W tajnym głosowaniu na prezesa BTK wybrana została Maria Ollick, dotychczasowy prezes, a w skład Zarządu (głosowanie jawne) weszli: Bogumiła Błażejewska, Elżbieta Dylewska, Justyna Kania, Zenon Korytowski, Ewa Pilich, Ewa Sporna, Józef Sporny, Justyna Więckiewicz.Komisję Rewizyjną stanowić będą: Zofia Wakarecy, Marianna Weilandt i Alojza Zaremba – Lipińska, natomiast w Sądzie Koleżeńskim zasiądą: Elżbieta Bukowska, Beata Modzińska i Czesław Fryda.

Gośćmi zebrania byli: Hanna Bronke, dyrektor MBP, Magdalena Kurpinowicz, prezes LGD „Bory Tucholskie”, Piotr Mówiński, dyrektor TOK i Henryk Obuchowski, radny Rady Miejskiej w Tucholi.

Po interesującej dyskusji, w której wzięli udział: Burmistrz Tadeusz Kowalski (członek BTK), Zygmunt Cieplik, Felicja Kołakowska, Marianna Weilandt, Jolanta Bągorska i Maria Ollick, Komisja Uchwał i Wniosków poddała pod głosowanie Uchwałę Walnego Zebrania uzupełnioną wnioskami z dyskusji, która została przyjęta jednogłośnie.

Miłym akcentem było wręczenie legitymacji nowym członkiniom – Katarzynie Arabasz i Halinie Dei.

Borowiackie Towarzystwo Kultury działa w Tucholi od 1963 r. Jubileuszowe obchody 50-lecia Dni Dziedzictwa Kulturowego Borów Tucholskich towarzystwa zaplanowano na listopad br. Będą one przebiegać pod hasłem – KORZENIE – TRADYCJA – TRWANIE.

http://www.tuchola.pl
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook