29 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Walne zebranie delegatów tucholskiego stowarzyszenia KGW

1 min read

3 marca br. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia „Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Tucholi”.

Uczestniczyli w niej delegaci z poszczególnych kół gospodyń wiejskich, jak również zaproszeni goście: prezes Banku Spółdzielczego Bogumiła Bełdzikowska, prezes LGD „Bory Tucholskie” Magdalena Kurpinowicz, przedstawicielka Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych Joanna Puchowska, przedstawicielka Ośrodka Doradztwa Rolniczego Anna Kulesza oraz Jan Kornacki z Urzędu Miejskiego w Tucholi.

Zebranie delegatów miało charakter sprawozdawczy. Dokonano oceny pracy stowarzyszenia za 2014 rok oraz chwalono plan pracy na 2015 rok.

Sprawozdanie z całorocznej działalności Zarządu przedstawiła przewodnicząca stowarzyszenia Zenobia Majka, a sprawozdanie komisji rewizyjnej odczytała Łucja Bąkowska. Do sprawozdań nie było żadnych uwag. Jednogłośnie udzielono zarządowi absolutorium.

Podczas spotkania dyskutowano o działalności stowarzyszenia na przyszłe lata.

Magdalena Kurpinowicz zachęcała panie do tworzenia wiosek tematycznych. Przymiarki do utworzenia takiej wioski są w Łosinach. Zaproponowano paniom z Rzepicznej o wypromowaniu swojego produktu lokalnego – żurawiny. Jan Kornacki wspominał o początkach tworzenia się stowarzyszenia i dziękował. paniom za ich pracę na rzecz społeczności lokalnych.

Na koniec przewodnicząca stowarzyszenia podziękowała paniom za trud i zaangażowanie na rzecz swoich miejscowości.

___________________

UMiG Tuchola

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook