5 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Większe uprawnienia dla kierowców z kategorią „B”

2 min read

Resort infrastruktury proponuje, aby posiadacze praw jazdy kat. B otrzymali możliwość prowadzenia samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 4,25 t. Obecnie obowiązujące przepisy ustalają ten limit na 3,5 t. – informuje portal moto.pl.

Jeszcze w tym półroczu wszyscy posiadacze prawa jazdy kat. B zyskają nowe uprawnienia. Polska musi dostosować krajowe przepisy do unijnych regulacji. W myśl nowych przepisów uprawnienia zyskałby każdy kierowca posiadający prawo jazdy kat. B, ale pod dwoma warunkami:

  • nowy limit dotyczy samochodów zasilanych paliwami alternatywnymi (np. samochodów elektrycznych),
  • kierowca mógłby skorzystać z nowych uprawnień pod warunkiem posiadania prawa jazdy od co najmniej dwóch lat.

Zgodnie z uzasadnieniem wynikającym z unijnej dyrektywy przepis ten jest wprowadzony, aby państwa członkowskie, w celu działań na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy jakości powietrza (…). Zgodnie z dyrektywą ta możliwość przekroczenia 3 500 kg powinna być dostępna pod warunkiem że dodatkowa dozwolona masa wynika wyłącznie z dodatkowej masy alternatywnych systemów napędu, oraz z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków przewidzianych w celu uniknięcia negatywnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z wyjaśnieniami resortu infrastruktury każda osoba spełniająca warunki określone w przepisach ustawy będzie nabywała uprawnienia do kierowania ww. pojazdami z mocy ustawy bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności. Ze względu na ustawowe nabycie uprawnień przez wszystkich spełniających wymagania nie jest konieczny żaden okres przejściowy. W związku z wprowadzeniem ww. przepisów nie ma konieczności modyfikacji egzaminów państwowych na prawo jazdy. Wprowadzenie w życie ww. przepisów nie wpłynie na koszt egzaminów państwowych na prawo jazdy. Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/126/WE w sprawie praw jazdy przepis jest wprowadzany przez dany kraj Unii i tylko na jego terytorium. Dlatego też pozostałe kraje nie mają obowiązku uznawania takiego uprawnienia.


(red.)

Źródło:

Moto.pl/RO

wgospodarce.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook