25 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Wsparcie dla rolników poszkodowanych w sierpniowych nawałnicach

2 min read

Wsparcie dla rolników poszkodowanych w sierpniowych nawałnicach i problemy związane z afrykańskim pomorem świń to tematy omawiane podczas posiedzenia Zespołu Doradczego ds. Wsi i Rolnictwa. W spotkaniu uczestniczył wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

O szczegółach wsparcia dla rolników poszkodowanym w wyniku sierpniowego huraganu, deszczu nawalnego oraz gradu mówiła dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Katarzyna Kaczmarek-Sławińska. Dotąd do Agencji wpłynęło ponad 5 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 100 mln zł. Stawka pomocy wynosi:

  • 1.000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu,
  • 2.000 zł na 1 ha powierzchni lasów, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.
    Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni upraw rolnych lub lasów, na której wystąpiły szkody oraz stawki tej pomocy.
  • maksymalnie 10.000 zł na odtworzenie budynku służącego do prowadzenia działalności rolniczej, w przypadku szkód spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu

Aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń (ASF) przedstawił wojewódzki lekarz weterynarii Jerzy Dymek. W Polsce pierwszy przypadek ASF u dzików stwierdzono 17 lutego 2014 r. Obecnie (do 6 listopada 2017 r.) takich przypadków potwierdzono 418. U świń wykryto 2 pierwsze ogniska w 2014 r., a w 2017 r. (ostatnie 9 października) potwierdzono ich 80. ASF zwalcza się przez, m.in. likwidację wszystkich ognisk ASF u świń, redukcję wielkości populacji dzików i prowadzenie programu bioasekuracji dla gospodarstw. Bioasekuracja trzody chlewnej to zestaw praktycznych działań i środków, które są podejmowane aby zapobiegać przedostawaniu się infekcji do budynków fermy oraz aby kontrolować rozprzestrzenianie się infekcji na terenie fermy. Za ochronę stada przed odpowiada właściciel gospodarstwa. Przestrzeganiu spełniania wymagań bioasekuracji służy regularne przeprowadzanie kontroli przez organy inspekcji weterynaryjnej.

Uczestnicy spotkania dyskutowali także o rozwiązaniach legislacyjnych przyjętych w nowym Prawie Wodnym. Jego podstawowe cele to:

  • wykonanie prawa Unii Europejskiej,
  • powołanie nowej jednostki – państwowej osoby prawnej Wody Polskie,
  • wprowadzenie przejrzystego finansowania inwestycji,
  • uregulowanie kwestii administrowania wodami, w tym władztwo w imieniu Skarbu Państwa.

bydgoszcz.uw.gov.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook