18 maja 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych

2 min read

Gmina Kęsowo ogłasza nabór do projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” poprowadzonego przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się osobiście u Pani Moniki Trzeciak w Urzędzie Gminy w Kęsowie pok. nr 7 lub telefonicznie 52 3344091 wew.17. Zgłoszenia przyjmujemy od 19 sierpnia 2013 roku. Liczba miejsc ograniczona.

Projekt zakłada wsparcie dla 9 osób niepełnosprawnych spełniających łącznie następujące kryteria:

  • wiek: 16 – 59 lat – kobiety; 16 – 64 lat – mężczyźni,
  • status zawodowy: niezatrudniony/-a, w tym niezatrudniony/-a w rolnictwie (osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne bądź poszukujące pracy),
  • miejsce zamieszkania: teren wiejski lub małomiasteczkowy (do 25 tys. mieszkańców)
  • osoba która posiada lekki, umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności i posiada niepełnosprawność sprzężoną (2 kody w orzeczeniu lub jeden kod w orzeczeniu i zaświadczenie lekarskie o drugim schorzeniu) lub chorobę rzadką. Choroby rzadkie to choroby, których częstotliwość w populacji nie jest wyższa niż 5:10 000, np. choroby genetyczne, autoimmunologiczne, rzadkie nowotwory, choroby infekcyjne. Wyjątek stanowią osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które jest wystarczające i nie wymaga dodatkowych kodów czy zaświadczeń.
  • osoba nie będąca uczestnikiem/-czką Warsztatu Terapii Zajęciowej lub Zakładu Aktywności Zawodowej,
  • osoba, nie będąca uczestnikiem/-czką innych projektów finansowanych przez EFS lub współfinansowanych przez PFRON, gdzie korzystała z takiej samej formy wsparcia jak proponowane w projekcie (oferujemy wsparcie w zakresie interpretacji tego kryterium

W związku z tym, iż projekt zakłada podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez objęcie osób niepełnosprawnych wsparciem szkoleniowym, jego Beneficjenci powinni pozostawać w dobrej formie intelektualnej. E-Centrum „działa” w projekcie przez okres 10 miesięcy.

Działania prowadzone na poziomie e-Centrum obejmować będą: wsparcie trenera samodzielności, wsparcie mentora (konsultacje psychologiczne i zawodowe, warsztaty umiejętności społecznych oraz środowiskowe grupy wsparcia), wsparcie trenera pracy, wsparcie pośrednika pracy, wsparcie prawnika, szkolenia podnoszące kwalifikacje podstawowe, szkolenia z zakresu działalności gospodarczej, przedsiębiorczości i spółdzielczości socjalnej, warsztaty w formie praktycznej nauki zawodu, szkolenia e-learningowe, wsparcie dla rodzin i opiekunów.

Działania prowadzone poza e-Centrum obejmą: indywidualne szkolenia zewnętrzne, płatne staże rehabilitacyjne, praktyki zawodowe, dofinansowanie na rozpoczęcie/kontynuację nauki, grupowe szkolenia zawodowe, integracyjne warsztaty wyjazdowe.

 

http://kesowo.pl

czerniceborowe.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook