31 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Wyjazdowa XXXIII Sesja Rady Powiatu Tucholskiego odbędzie się w… Śliwicach

2 min read

XXXIII sesja Rady Powiatu Tucholskiego,  odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali nr 5 (parter) Urzędu Gminy w Śliwicach, ul. Sychowskiego 30 .

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 1.  Otwarcie sesji.
 2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4.  Przyjęcie protokołu z  XXXII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5.  Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6.  Składanie zapytań i interpelacji.
 7.  Ocena zasobów pomocy społecznej.
 8.  Ocena realizacji za 2016 r: Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym, Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej.
 9.  Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2016 r.
 10.  Informacja o działalności Domu Dziecka za 2016 r.
 11.  Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej za 2016 r.
 12.  Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej za 2016 r.
 13.  Współpraca z organizacjami pozarządowymi: sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016, przedstawienie działalności wybranej organizacji pozarządowej z terenu Powiatu.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego z Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego.
 16.  Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia kształcenia.
 17.  Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi.
 18.  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
 19.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Lubiewo na udostępnienie  nieruchomości Powiatu Tucholskiego w związku z budową „Ścieżki rowerowej Bysław – Bysławek II etap”.
 20.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017.
 21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 22. Wnioski i oświadczenia radnych.
 23. Zamknięcie sesji.

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook