16 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

WYPRAWKI SZKOLNE 2013

2 min read

Dyrekcja Zespołu Szkół w Żalnie informuje, że pomoc w formie dofinansowania podręczników jest udzielona uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w kl I-III i kl V szkoły podstawowej oraz uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wartość pomocy wynosi:
dla uczniów kl I-III szkoły podstawowej: 225 zł

dla ucznia kl V SP: 325 zł

dla ucznia posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: 350 zł

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe:

  • 316,00 złotych (osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty zwanej kryterium dochodowym o którym mowa w art.8 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 12marca 2004r. O pomocy społecznej (Dz.U. Z 2008 r.Nr115, poz.728, z póżn. zm.) oraz osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 złotych, zwanej kryterium dochodowym – kryterium te dotyczy klas II – V oraz uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • 539  złotych  dla rodziców  uczniów  klas  pierwszych  szkół podstawowych.

Sposób  realizacji:

*Pomoc udzielana jest na nwiosek rodziców ucznia(prawnych  opiekunów ,rodziców  zastępczych). Wniosek składa się w szkole, do której uczeń uczęszcza (w sekretariacie, względnie u pedagoga). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub oświadczenie o wysokości dochodów. W celu otrzymania zwrotu kosztów zakupu podręczników rodzic ucznia zobowiązany jest przedłożyć dowód zakupu do wysokości wartości pomocy, przysługującej uczniowi z danej klasy do której uczęszcza.

 

Druki wniosku można pobrać klikając poniższe linki lub z zakładki Dokumenty

 

– wniosek o wyprawkę pobierz
– wniosek o wyprawkę dla osoby niepełnosprawnej pobierz

(red.)

Źródło

Fot. TOKiS – Press

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook