12 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Wzorzec dla dworców, wzór dla gmin

2 min read

Samorząd województwa zlecił przygotowanie koncepcji modelowego przystanku kolejowego, zgodnie z którą będą rewitalizowane takie miejsca w całym regionie. Pierwszym będzie dworzec kolejowy w Tucholi. Dziś (22 stycznia) spotkanie w tej sprawie przedstawicieli  samorządu województwa, gminy Tuchola i spółki PKP oraz wykonawcy projektu.

Celem spotkania jest uszczegółowienia zakresu zadania „Koncepcja rewitalizacji dworca kolejowego w Tucholi wraz z placem dworcowym i terenami przyległymi”. Ponadto rozmowy dotyczą przekazania tucholskiego dworca przez PKP na rzecz gminy. Rozwiązanie takie wspiera samorząd województwa. To pierwszy w naszym województwie przypadek tego typu podejścia i współpracy w zakresie transportu kolejowego.

Będące tematem dzisiejszych rozmów przedsięwzięcie przewiduje stworzenie koncepcji modelowego przystanku kolejowego, który spełniałby wysokie standardy w zakresie dostępności w szczególności dla osób, które mają trudności w poruszaniu się transportem publicznym, czyli osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży i z małymi dziećmi, osób starszych, obcokrajowców i podróżnych z większym bagażem. Modelowe zagadnienia dotyczące informacji pasażerskiej, integracji różnych form transportu zbiorowego i indywidualnego oraz rozwiązań z zakresu redukcji barier dla osób z dysfunkcjami w poruszaniu się mają być implementowane we wszystkich obiektach dworcowych planowanych do modernizacji na terenie województwa, z uwzględnieniem ich odrębności architektonicznej i walorów historycznych.

Jako przykład dworca, dla którego ma być stworzona modelowa koncepcja, zarząd województwa wybrał stację kolejową w Tucholi. Za wyborem tego obiektu przemawiało korzystne usytuowanie w bezpośrednim sąsiedztwie dworca autobusowego, co stwarza warunki do utworzenia rejonowego węzła komunikacyjnego. Ponadto władze gminy są od dłuższego czasu zainteresowane przejęciem budynku i przywróceniu mu dawnej świetności. Opracowanie ma szczegółowo przedstawić formy rewitalizacji dworca kolejowego wraz z propozycjami jego zagospodarowania i efektywniejszego wykorzystania w powiązaniu z sąsiadującym przystankiem autobusowym.

W przypadku samorządów lokalnych, które zdecydują się przejąć obiekty dworcowe, istnieje realna szansa, że opracowaną na zlecenie samorządu województwa koncepcję modelowego dworca mogłyby finansować nie tylko z własnego budżetu, ale także z pozostających w dyspozycji marszałkowskiej administracji środków pomocowych Unii Europejskiej.

Wartość opracowania wynosi 72 tysiące złotych. Dokument, wraz z wizualizacjami i makietą dworca, będzie gotowy do czerwca. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „INTER-Regio-Rail – Redukcja barier w dostępie do transportu”. Przedsięwzięcie ma zapewnione finansowanie w wysokości 85 procent ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Europa Środkowa (Priorytet 2 – Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej). Gmina Tuchola, po pomyślnym przejęciu dworca kolejowego, ze środków własnych sfinansuje jego modernizację w myśl rozwiązań wskazanych w koncepcji.

Biuro BiT i Infrastruktury Kolejowej
w Departamencie Transportu Publicznego Urzędu Marszałkowskiego

—————————————————————————

 

(red)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook