29 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XIII sesja Rady Powiatu Tucholskiego, to już jutro !

4 min read

 XIII sesja Rady Powiatu Tucholskiego,  odbędzie się 16 października 2015 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Porządek obrad XIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego: 

 1.  Otwarcie sesji.
 2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4.  Przyjęcie protokołu z  XI i XII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5.  Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6.  Składanie zapytań i interpelacji.
 7.  Informacja o złożonych oświadczeniach o stanie majątkowym.
 8.  Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez Powiat na podstawie raportu oświatowego za rok szkolny 2014/2015.
 9.  Sprawozdanie z realizacji Planu Pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tucholi w roku 2014.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Cekcyn o współfinansowaniu inwestycji pn. „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowa, droga nr 010340C, ul. Tartaczna droga 01034C, ul. Przytorze droga nr 01033C” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Tuchola o współfinansowaniu inwestycji pn. „Przebudowa połączenia drogowego od drogi wojewódzkiej nr 240, poprzez ulicę Pocztową i Dworcową do multimodalnego centrum przesiadkowego zlokalizowanego przy ul. Kolejowej w Tucholi” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Gostycyn o współfinansowaniu inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Dworcowej i Pocztowej w Pruszczu gm. Gostycyn” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Lubiewo o współfinansowaniu inwestycji pn. „Przebudowa ul. 13 Lutego na odcinku 679,0 m w Bysławiu wraz z budową kablowej linii oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Kęsowo o współfinansowaniu inwestycji pn. „Przebudowa ul. Kasztelańskiej, Wiatrakowej i Szkolnej w Żalnie” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Śliwice o współfinansowaniu inwestycji pn. „Przebudowa drogi Okoniny Nadjeziorne – Główka Etap I” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1017C Śliwice- Lińsk II Etap” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Gminą Śliwice na realizację zadania pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1017C Śliwice- Lińsk II Etap” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce – Przyrowa – Karczewo” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Gminą Gostycyn na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce – Przyrowa – Karczewo” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Tucholski gruntów zajętych pod drogi powiatowe od Gminy Tuchola.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Tucholski gruntów zajętych pod drogi powiatowe od Gminy Śliwice.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Tucholski gruntów zajętych pod drogi powiatowe od Gminy Lubiewo.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Tucholski gruntów zajętych pod drogi powiatowe od Gminy Kęsowo.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Tucholski gruntów zajętych pod drogi powiatowe od Gminy Gostycyn.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Tucholski gruntów zajętych pod drogi powiatowe od Gminy Cekcyn.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na Starostę Tucholskiego.
 28. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tucholskiego na rok 2015.
 29. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 30. Wnioski i oświadczenia radnych.
 31. Zamknięcie sesji.
____________________________
(red.)
Materiały udostępniane
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook