28 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XIV sesja Rady Miejskiej w Tucholi

3 min read

Tradycyjnie już informujemy o tym, że w najbliższy piątek 18 grudnia od godziny 09:00 w sali 203 Urzędu Miejskiego odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Podczas sesji radni pochylą się nad…

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej.
5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XIII sesji.
6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
7. Składanie wniosków i interpelacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2016r. (materiał dostarczony wcześniej)
1) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu.
2) Przedstawienie opinii komisji Rady Miejskiej.
3) Przedstawienie własnych autopoprawek Burmistrza do projektu budżetu oraz dokonanych na podstawie opinii i wniosków komisji Rady Miejskiej.
4) Uzasadnienie nieuwzględnionych wniosków.
5) Dyskusja.
6) Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza dokonanych w wyniku wniosków zgłoszonych podczas sesji.
7) Głosowanie nad autopoprawkami Burmistrza do projektu uchwały budżetowej.
8) Głosowanie uchwały budżetowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola na lata 2016 – 2024 (materiał dostarczony wcześniej).
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Tuchola na rok 2016
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tuchola
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru i ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznych gimnazjów zamieszkałych poza obwodami tych szkół
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Gminie Tuchola
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2015r. (zostanie doręczona przed sesją)
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Gminę Tuchola środków finansowych na realizację zadań w zakresie służby prewencyjnej na terenie miasta Tuchola
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Tucholskiemu Ośrodkowi Kultury w Tucholi
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tuchola”.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Tucholi
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Tucholi na 2016r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016r.
23. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2016r.
24. Wolne wnioski.
25. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
26. Sprawy bieżące.
27. Zakończenie.

Materiały sesyjne

Zachęcamy mieszkańców miasta i gminy do włączenia się w życie miasta, oraz do kontroli ludzi, którzy za naszą zgodą mają dbać o nasze interesy. Czy robią to dobrze?  Jest okazja to ocenić.

_______________

(mrf.)

Mat. BiP miejski

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook