23 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XIV sesja Rady Powiatu Tucholskiego

2 min read

DCIM100MEDIADJI_0007.JPG

XIV sesja Rady Powiatu Tucholskiego, odbędzie się 22 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Porządek obrad XIV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

 • 1.Otwarcie sesji.
 • 2.Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 • 3.Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 • 4.Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 • 5.Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 • 6.Składanie zapytań i interpelacji.
 • 7.Przedłożenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w województwie kujawsko-pomorskim.
 • 8.Przyjęcie informacji o stanie środowiska, rolnictwa i zasobów naturalnych w Powiecie Tucholskim.
 • 9.Cele i zadania realizowane przez instytucje działające na rzecz rolnictwa w Powiecie Tucholskim:
 • a)Informacja Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Tucholi o zadaniach realizowanych przez jednostkę na terenie Powiatu Tucholskiego.
 • b)Informacja o funkcjonowaniu i zadaniach doradztwa rolniczego, realizowanych na terenie Powiatu przez Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
 • c)Działania Powiatowej Izby Rolniczej w Tucholi na rzecz poprawy sytuacji w rolnictwie.
 • 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019.
 • 11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2019.
 • 12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020.
 • 13.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Tucholski gruntów zajętych pod drogę powiatową 1006C od Gminy Śliwice.
 • 14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego.
 • 15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.
 • 16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
 • 17.Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu Tucholskiego w sprawie realizacji przez Szpital Tucholski sp. z o.o. nocnej i świątecznej opieki medycznej.
 • 18.Wnioski i oświadczenia radnych.
 • 19.Zamknięcie sesji.
Materiał informacyjny

(red.)
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook