27 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XLIII sesja (wyjazdowa) Rady Powiatu Tucholskiego odbędzie się w Kęsowie

2 min read

XLIII sesja Rady Powiatu Tucholskiego odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 15.00 w Domu Kultury w Kęsowie, ul. Główna 7.

Porządek obrad XLIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Składanie zapytań i interpelacji.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 8. Ocena realizacji za 2017 r.: Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym, Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej.
 9. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2017 r.
 10. Informacja o działalności Domu Dziecka za 2017 r.
 11. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej za 2017 r.
 12. Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej za 2017 r.
 13. Współpraca z organizacjami pozarządowymi: sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017, przedstawienie działalności wybranej organizacji pozarządowej z terenu Powiatu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji przez Powiat Tucholski wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji przez Powiat Tucholski wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2018 – 2024.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości Powiatu Tucholskiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.
 21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 22. Wnioski i oświadczenia radnych.
 23. Zamknięcie sesji.

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook