4 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XVII sesja Rady Powiatu Tucholskiego

2 min read
XVII sesja Rady Powiatu Tucholskiego,  odbędzie się 20 marca 2020 r. (piątek) o godz. 8.30 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Porządek obrad XVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5.  Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6.  Składanie zapytań i interpelacji.
7.  Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Powiatu:
  •        informacja z realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w Powiecie,
  •        sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji i informacja o stanie porządku i
bezpieczeństwa publicznego w Powiecie,
  •        sprawozdanie Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa
ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu,
  •        informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie w 2019 r.
  •       sprawozdanie z działalności Prokuratury Rejonowej w Tucholi w 2019 r.
8.  Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
9.  Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2019 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości Powiatu Tucholskiego.
11.Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Tucholi.
12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi” oraz nadania jej statutu.
14.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji Rewizyjnej.
15.Wnioski i oświadczenia radnych.
16.Zamknięcie sesji.
Materiał informacyjny


(red.)
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook