3 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XVII sesja Rady Powiatu Tucholskiego

2 min read

XVII sesja Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 24.04 nw (piątek) o godz. 9.00.

Na podstawie art. 15 zzx ust 1 i 2  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) sesja Rady Powiatu zostanie przeprowadzona w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad XVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

 • 1. Otwarcie sesji.
 • 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 • 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 • 4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 • 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 • 6. Składanie zapytań i interpelacji.
 • 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tucholskiego na rok 2020.
 • 8. Omówienie przez kierownika PCZK bieżącej sytuacji na terenie powiatu związanej z epidemią koronowirusa SARS-CoV-2.
 • 9. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 • 10. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i realizacji
 • -Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
 • -Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym,
 • -Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej.
 • 11. Informacja o działalności Placówek  Opiekuńczo – Wychowawczych nr 1 w Gostycynie i nr 2 w Żalnie za 2019 r.
 • 12. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej za 2019 r.
 • 13. Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej za 2019 r.
 • 14. Informacja o działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
 • 15. Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
 • -sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.
 • 16. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2019 r.
 • 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości Powiatu Tucholskiego.
 • 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi” oraz nadania jej statutu.
 • 19. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi z obowiązku wpłaty do budżetu Powiatu Tucholskiego nadwyżki środków obrotowych.
 • 20. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Tucholi oraz włączenia jej w skład Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi.
 • 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020.
 • 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2020.
 • 23. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy w zakresie budowy wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej 1015C.
 • 24. Wnioski i oświadczenia radnych.
 • 25. Zamknięcie sesji.

(red.)

https://youtu.be/t-ib-yWfsOE

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook