5 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XVIII sesja Rady Powiatu Tucholskiego

2 min read

Przed nami XVIII sesja Rady Powiatu Tucholskiego.  Odbędzie się ona 29 kwietnia 2016 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

W porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  XVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Składanie zapytań i interpelacji.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 8. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2015 r. oraz ocena realizacji za 2015 r.:
  • Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
  • Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym,
  • Koncepcji Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020.
 10. Informacja o działalności Domu Dziecka za 2015 r.
 11. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej za 2015 r.
 12. Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej za 2015 r.
 13. Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
  • sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015,
  • przedstawienie działalności wybranej organizacji pozarządowej terenu Powiatu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2016 – 2024.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/97/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, na rzecz Skarbu Państwa – Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tucholi zabudowanej nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnie działki nr 806/2 i 806/3, położonej w obrębie ewidencyjnym miasto Tuchola, stanowiącej własność Powiatu Tucholskiego.
 19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 20. Wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Zamknięcie sesji.
 
 
______________________
(red.)
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook