28 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XXI sesja Rady Miejskiej w Tucholi

2 min read

Sesja odbędzie się 29 maja 2020 r. – piątek –  w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1

Początek sesji o godz.900. 

 

Porządek obrad:

 

 •  1. Otwarcie sesji.
 •  2. Stwierdzenie quorum.
 •  3. Wybór sekretarza  sesji.
 •  4. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Tucholi.
 •  5. Informacja o działalności kulturalnej w Gminie Tuchola w 2020 roku: – osobny materiał
 •      1) Informacja Tucholskiego Ośrodka Kultury.
 •      2) Informacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi.
 •      3) Informacja Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi.
 •      4) Informacja Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tucholi.
 •      5) Informacja dotycząca obchodów 61. Dni Borów Tucholskich – zostanie przekazana podczas sesji Rady Miejskiej w Tucholi.
 •  6. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas XX sesji Rady Miejskiej w Tucholi 30 kwietnia 2020 r.
 •  7. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
 •  8. Składanie interpelacji i zapytań.
 •  9. Rozpatrzenie „Raportu o stanie gminy Tuchola za 2019 rok” – osobny materiał.
 •      1) Debata
 •      2) Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania.
 • 10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Tuchola za 2019 rok:
 •      1) Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu – osobny materiał
 •      2) Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu – zał. 1-4 w ppkt. 6
 •      3) Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu
 •      4) Informacja o stanie mienia gminy – osobny materiał
 •      5) Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
 •      6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Tuchola za 2019 rok.
 •      7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tucholi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Tuchola za 2019 r.
 • 11. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Tuchola – osobny materiał.
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Tuchola na lata 2020-2024”.
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 • 14. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Tuchola na 2021 rok.
 • 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i sposobu pobierania tych opłat.
 • 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Tuchola na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
 • 17. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 • 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2020 rok.
 • 19. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 • 20. Zakończenie.
Materiały sesyjne

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook