4 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XX sesja Rady Miejskiej w Tucholi

2 min read

Odbędzie się 30 kwietnia 2020 r. – czwartek –  w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1. Początek sesji o godz. 900

Porządek obrad:

 •  1. Otwarcie sesji.
 •  2. Stwierdzenie quorum.
 •  3. Wybór sekretarza  sesji.
 •  4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Tucholi.
 •  5. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas XIX sesji Rady Miejskiej w Tucholi 28 lutego 2020 r.
 •  6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
 •  7. Składanie interpelacji i zapytań.
 •  8. Materiał informacyjny – materiał dodatkowy.
 •  9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tucholi.
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tucholi.
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia.
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Tuchola na 2020 rok.
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tuchola na lata 2020-2023”.
 • 14. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuchola w 2020 r.
 • 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 • 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Tuchola oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdański – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 • 17. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 • 18. Zakończenie.

Materiały sesyjne 1

Materiały sesyjne 2


(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook