28 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XXVI sesja Rady Powiatu Tucholskiego

1 min read

28 stycznia 2021 r. o godzinie 9.00 w zdalnym trybie obradowania rozpocznie się XXVI sesja Rady Powiatu Tucholskiego.

Porządek obrad XXVI sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

 • Otwarcie sesji.
 • Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 • Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 • Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 • Składanie zapytań i interpelacji.
 • Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa działającej przy Staroście za 2020 r.
 • Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w 2020 r.
 • Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2021 r.
 • Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2020 r.
 • Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tucholskiego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2021 – 2030.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego.
 • Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tucholskiego za lata 2018-2020.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla Powiatu Tucholskiego na lata 2021 – 2024.
 • Wnioski i oświadczenia radnych.
 • Zamknięcie sesji.

Materiały sesyjne.


(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook