4 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XXVII sesja RM w Tucholi

2 min read

tokis.pl

27 listopada 2020 r. – piątek – w sali 203 Urzędu Miejskiego w Tucholi, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 900.

  Porządek obrad:

 • Otwarcie sesji.
 • Stwierdzenie quorum.
 • Wybór sekretarza  sesji.
 • Przyjęcie protokołu z XXVI z dnia 23 października 2020 r.
 • Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas XXVI sesji Rady Miejskiej w Tucholi.
 • Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
 • Składanie interpelacji i zapytań.
 • Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2021 roku
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Spółka z o.o. na lata 2020-2022”.
 • Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2020 rok
 • Informacja o realizacji inwestycji gminnych – rok 2020
 • Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach związanych z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 • Zakończenie.

Materiały sesyjne.

 


(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook