22 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XXVII sesja Rady Miejskiej w Tucholi

2 min read

16 grudnia 2016r. – piątek – w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej.

Początek sesji o godz. 900.     

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie Pani Marii Ollick tytułu Honorowego Obywatela Gminy Tuchola.
  3. Stwierdzenie quorum.
  4. Wybór sekretarza  sesji.
  5. Przyjęcie protokołu z  XXVI sesji Rady Miejskiej.
  6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XXV sesji.
  7. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
  8. Składanie wniosków i interpelacji.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017r. (materiał dostarczony wcześniej)

1)     Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu.

2)     Przedstawienie opinii komisji Rady Miejskiej.

3)     Przedstawienie własnych autopoprawek Burmistrza do projektu budżetu oraz dokonanych na podstawie opinii i wniosków komisji Rady Miejskiej.

4)     Uzasadnienie nieuwzględnionych wniosków.

5)     Dyskusja.

6)     Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza dokonanych w wyniku wniosków zgłoszonych podczas sesji.

7)     Głosowanie nad autopoprawkami Burmistrza do projektu uchwały budżetowej.

8)     Głosowanie uchwały budżetowej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola na lata 2017-2025 (materiał dostarczony wcześniej)
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Tuchola” na rok 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchola.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2017r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017r.
15. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2017r.
16. Wolne wnioski.
17. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
18. Sprawy bieżące.
19. Zakończenie.

Załączniki

_____________________
(red.)
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook