29 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XXVII sesja Rady Powiatu Tucholskiego

2 min read
Sesję Rady Powiatu Tucholskiego odbędzie się 19 marca 2021 r. (piątek) o godz. 9.00.

Na podstawie art. 15 zzx ust 1 i 2  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) sesja Rady Powiatu zostanie przeprowadzona w zdalnym trybie obradowania.
Sesję można śledzić online na stronie www.tucholski.pl
Porządek obrad XXVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z XXV i XXVI sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5.  Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6.  Przyjęcie stanowiska w sprawie planowanej restrukturyzacji szpitali samorządowych.
7.  Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Powiatu:
  • sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie,
  • sprawozdanie Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu,
  • informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie w 2020r.,
  • sprawozdanie z działalności Prokuratury Rejonowej w Tucholi w 2020 r.,
  • informacja z realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w Powiecie.
8.  Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
9.  Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2020 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021.
11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2021 – 2030.
12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2021.
13.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Gostycyn nieruchomości Powiatu Tucholskiego.
14.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Gostycyn działek stanowiących część drogi powiatowej 1038C.
15.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości Powiatu  Tucholskiego położonej w Tucholi przy ul. Kościuszki 16.
16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego.
17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz ustalenia przedmiotu jej działania.
18.Składanie zapytań i interpelacji.
19.Wnioski i oświadczenia radnych.
20.Zamknięcie sesji.

 

Materiał informacyjny

(red.)

Mat. nadesłane.

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook