24 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XXVII sesja sejmiku województwa

2 min read

Podczas poniedziałkowej (30 listopada) sesji sejmiku spodziewane jest przyjęcie stanowiska w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Doktor Wandy Błeńskiej, toruńskiej lekarki, członkini podziemnej Armii Krajowej w czasie drugiej wojny światowej, która przez 43 lata leczyła trędowatych w ośrodku misyjnym Ugandzie. Obrady w trybie zdalnym, transmisja online na www.kujawsko-pomorskie.pl, początek godz. 10.

Jednym z najważniejszych tematów posiedzenia jest zdrowie psychiczne najmłodszych mieszkańców województwa. Liczne raporty i dane statystyczne jasno wskazują, że w naszym regionie, podobnie jak w całym kraju, ciągle rośnie liczba młodych ludzi zmagających się z zaburzeniami psychicznymi i podejmujących próby samobójcze, często kończące się śmiercią. Radni wysłuchają informacji na temat sytuacji w psychiatrii dzieci i młodzieży w województwie kujawsko-pomorskim, którą przedstawi konsultant w tej dziedzinie doktor Małgorzata Dąbkowska.

Sejmik rozpatrzy projekt  uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych w 2021 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Samorząd województwa zamierza przeznaczyć przyszłoroczne środki z PFRON na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, a także na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym.

Sejmik zajmie się również projektem uchwały w sprawie przyszłorocznego programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi. Projekt był we wrześniu konsultowany z organizacjami pozarządowymi, zgłoszone uwagi zostały przeanalizowane i rozpatrzone. Przewiduje się, że samorząd województwa przeznaczy na realizację programu środki budżetowe w wysokości 5,5 miliona złotych.

W porządku obrad także m.in. głosowania nad projektami uchwał w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego i Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, zmiany statutu Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, wyboru przedstawicieli do rady społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego Przy Tężni w Inowrocławiu i powołania nowego składu tego gremium.


(red.)

kujawsko-pomorskie.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook