16 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Tucholi

2 min read

20 stycznia 2017r. – piątek – w sali 203 Urzędu Miejskiego, przy pl. Zamkowym 1, odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Początek sesji o godz. 900.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej.
5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XXVII sesji.
6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
7. Składanie wniosków i interpelacji.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tuchola na lata 2013-2017 za rok 2016.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności.
10. Podjęcie uchwały w sprawie korekty przebiegu części drogi gminnej Nr 010114C Mały Mędromierz – Wysoka Wieś.
11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Chojnickiej w obrębie ewidencyjnym Miasto Tuchola.
12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wysokiej Wsi w obrębie ewidencyjnym Mały Mędromierz gm. Tuchola.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
14. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej za 2016r.
15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016r.
16. Wolne wnioski.
17. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
18. Sprawy bieżące.
19. Zakończenie.

Mat. sesyjne.

______________________

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook