8 maja 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Tucholi przed nami

2 min read

c6920d9a75e4aba5mZbliża się pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej w Tucholi, będzie bez wątpienia ciekawą z ważnego powodu – zapadną kluczowe ustalenia, które zaowocują zmiana opłat za śmieci – będą niższe. tym samym dopełniona zostanie obietnica Burmistrza Tucholi – pana Tadeusza Kowalskiego i… świetnie. TOKiS – PRESS będzie obecny i zarejestruje spotkanie radnych.

Drugim, bardzo istotnym tematem będzie monitoring miasta, który od dawna budzi wiele kontrowersji wśród mieszkańców, którzy czują się inwigilowani przez bezduszne oko kamer. TOKiS jak zawsze podziela to zdanie, jednak w odniesieniu do niektórych z urządzeń zamontowanych naszym zdaniem niepotrzebnie mamy poważne wątpliwości, czy ich obecność jest uzasadniona. Do tematu powrócimy w osobnym materiale, który właśnie powstaje.

 24 STYCZNIA 2014 r. – piątek – w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 900.                                            

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarza  sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej.
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XXXVII sesji.
 6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
 7. Składanie wniosków i interpelacji.
 8. Informacja o realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami w gminie.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Gminę Tuchola środków finansowych na realizację zadań w zakresie służby prewencyjnej oraz monitoringu wizyjnego miasta Tuchola.
 12. Informacja o realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tuchola w 2013r.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Gminy Tuchola o nazwie „Mój dom na medal” oraz nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Tucholi.
 15. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady w 2013r.
 16. Wolne wnioski.
 17. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
 18. Sprawy bieżące.
 19. Zakończenie.

 ____________________

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook