23 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Zadośćuczynienie od firmy ENEA za przerwę w dostawie prądu!

2 min read

SONY DSC

Po pogodowym kataklizmie  w którym ucierpieli również mieszkańcy naszego powiatu, ENEA staje na wysokości zadania i…, ale przeczytajmy komunikat w całości.

Komunikat Enea Operator dotyczący bonifikaty dla Klientów za przekroczenie dopuszczalnego czasu przerwy w dostawie energii elektrycznej

Szanowni Państwo, informujemy, że  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r.  w sprawie szczegółowych zasad kształtowania taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną – § 41 (przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo energetyczne), Klientom spółki przysługuje bonifikata za przekroczenie czasu dopuszczalnej jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej wynoszącej 24h.

W celu uzyskania bonifikaty z powyższego tytułu, Klient Enei Operator lub posiadający tzw. umowę kompleksową ze sprzedawcą energii elektrycznej, powinien złożyć pisemny wniosek.

We wniosku należy podać następujące informacje:

 • dane osoby zgłaszającej,
 • adres obiektu,
 • datę zdarzenia oraz informacje o przekroczeniu dopuszczalnego 24 godzinnego czasu przerwy w dostawie energii elektrycznej.

 Wniosek można złożyć:

 • osobiście lub listownie w każdej jednostce organizacyjnej ENEA Operator (dane adresowe znajdują się na stronie internetowej www.operator.enea.pl w zakładce „Obsługa Klienta i kontakt” );
 • osobiście lub listownie w biurze obsługi klienta sprzedawcy;
 • faxem pod nr 61 850 44 64
 • mailem na adres: kontakt@operator.enea.pl
 • poprzez aplikację e-bok

W każdym zgłoszonym przypadku spółka dokona szczegółowej analizy, a w przypadku uznania zasadności wniosku dokona wypłaty bonifikaty.

Wysokość bonifikaty jest ustalana indywidualnie i zależy od:

 • wielkości zużycia energii elektrycznej Klienta;

 • czasu przekroczenia dopuszczalnej jednorazowej przerwy w dostawie energii elektrycznej, która wynosi 24 godziny;

 • średniej ceny energii elektrycznej z  rynku konkurencyjnego w roku poprzednim podawanej przez prezesa URE i pomnożonej przez 10 w przypadku Klienta indywidualnego przyłączonego do sieci niskiego napięcia. 


www.operator.enea.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook