12 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Zaniepokojony obywatel przychodzi do urzędu. Odwiedziłem Starostwo Powiatowe w Tucholi (Cz3)

4 min read

W myśl  przysłowia: „Gadał dziad do obrazu, a obraz ani razu”, wiem już , że mój czas dla Starostwa Powiatowego właśnie skończył się. Pomimo tego, że umówiłem się poprzez kancelarię Starosty, na spotkanie, telefonu potwierdzającego je do dzisiaj nie otrzymałem, pomimo tego, że wtorek jest tym dniem, gdzie Obywatel ma prawo przyjść i zapytać, o co chce. Nie ma, czego dociekać, sygnał jest jasny, skoro tak, trudno. Czy coś to zmienia w dotychczasowych dywagacjach na temat „cyrku”, który z daleka od oczu tucholan odbywa się w rzeczywistości? Oczywiście nie, jednak przypuszczać możemy, że zarówno Starościna, jak i Zarząd podnieśli do góry ręce, dając prosty sygnał – PODDAJEMY SIĘ! Czy to zwyczajne zmęczenie całą sytuacją, czy pospolita obojętność wobec nieuchronnego? Jeżeli to drugie, będę głęboko rozczarowany, bardzo rozczarowany.

Czy tylko polityczny układ może w Tucholi odnosić sukcesy? Czy ludzie nieuwikłani w politykę zawsze muszą zostać zniszczeni? Jeżeli obecna Starościna zostanie odwołana, na tak postawione pytanie…, odpowiem sobie twierdząco. Czy Tuchola przypominać będzie układy sycylijskie? Tajemnica poliszynela. I potwierdza się dawne założenie: jak najdalej od władz, jeżeli już, to wyłącznie w drodze służbowej i na zasadach pełnej bezwzględności, bo przecież tabakiera nie jest dla nosa.

 

Obywatel to zwyczajny śmieć, którym można pomiatać, a jego zdania potrzeba tylko w jednej sytuacji – podczas wyborów. Najgorsze jest to, że ludzi piastujących za naszym przyzwoleniem swoje funkcje, spotykamy na ulicy, a oni zamiast zakładać na głowy papierowe torby, śmieją się nam w twarze. Trzeba mieć tupet, albo… brak elementarnej ogłady. Tak było za „czerwonych” i tak jest dzisiaj.

 

I najważniejsze…

 

Wreszcie podjęto decyzję, sesja RPT odbędzie się 28 grudnia. Czy to efekt braku ujednolicenia zdania „spiskowców” w kuluarowych konfrontacjach z „wiernymi” dotychczasowemu układowi? Ciekawa sytuacja, a ta może dać nieoczekiwany efekt podczas tajnego głosowania. Mnie jest to już obojętne, ot, takie dożynki- „wataha dożyna się…” sama, za moje i Państwa pieniądze.

 

Mariusz R.Fryckowski

 

***

XXIV sesja Rady Powiatu Tucholskiego odbędzie się 28 grudnia 2012 r. (piątek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
Porządek obrad XXIV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1.      Otwarcie sesji.
2.      Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.      Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.      Przyjęcie protokołu z  XXII i XXIII  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5.      Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6.      Składanie zapytań i interpelacji.
7.      Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Tucholskiego:

 

a)   odczytanie wniosku w sprawie odwołania Starosty Tucholskiego, 


b)   przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie odwołania Starosty Tucholskiego, 


c)   określenie liczby członków Komisji Skrutacyjnej, 


d)   zgłoszenie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej i odebranie od nich zgody na kandydowanie, 


e)   podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, 


f)    przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie odwołania Starosty Tucholskiego. 


g)   ogłoszenie wyników głosowania przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. 


h)   stwierdzenie podjęcia uchwały w sprawie odwołania Starosty Tucholskiego ze stanowiska. 

 

8.      Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2024.
9.      Uchwalenie budżetu Powiatu na 2013 r.:

a)      przedstawienie ostatecznej wersji budżetu, z uwzględnieniem autopoprawek Zarządu Powiatu,
b)     przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
c)     przedstawienie opinii poszczególnych Komisji, w tym Komisji Finansów i Gospodarki,
d)     przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków Komisji,
e)     dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
f)      głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

 

10. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na 2013 r.
11. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie założenia „Przedszkola Specjalnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym, z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tucholi” oraz włączenia go do struktury organizacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tucholi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2012 – 2024.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2012.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2013.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Tucholskiego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
20. Wnioski i oświadczenia radnych.
21. Zamknięcie sesji.

 

Materiał informacyjny (2455kB)  

Projekt budżetu znajduje się tutaj

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook