24 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Zapowiedź kolejnej, nudnej tym razem XXIX sesji Rady Powiatu Tucholskiego

5 min read

Słowo wstępne: Mariusz R.Fryckowski

Z czym kojarzy się nam przeciętna sesja Rady Powiatu Tucholskiego panie i panowie dziennikarze, lokalnych mediów? Odczucia można ważyć w tonach? Ogólnie mówiąc, każda jest wyjątkową, podczas jej trwania padają nie miliony, a miliardy słów, które mniej lub bardziej nieudolnie, klecone są w zdania. To można zrozumieć, żyjemy w czasach, w których odczuwamy brak następców Demostenesa. Trudno, filozofia tego samorządowego ciała wywodzi się mas, a te jak zawsze, cierpią na krótkowzroczność, choć postronnym wydawać się może, że czekają nas epokowe odkrycia. Niestety, to tylko słowa, które niekoniecznie przeobrażają się w czyny… społecznie użyteczne. W zasadzie, każda wspólna decyzja zacnej Rady poprzedzona jest występami, które porównać można z cyklem wyreżyserowanych programów przez Okiła Khamidowa pt. „Trudne sprawy”. To tylko gra pozorów, nieprzebrane zbiory utyskiwań, złośliwości, pomówień i zachowań, które prowadzą wyłącznie do destrukcji.

I nie dziwi, że Radę opuszczają ludzie, którzy nie mogą takiej rzeczywistości zwyczajnie znieść. Jednak, aby zdecydować się na podobny krok trzeba mieć charakter. To musi budzić podziw, a jednocześnie niesmak, wobec tych, którzy trwają w głośnym uporze i popełniają kolejne, rażące, błędy.

Jest coś jeszcze, dla większości to fakt praktycznie niezauważalny, cóż, być może to kwestia kultury, ogłady towarzyskiej, ale Powiat ma swojego szefa – starostę, którym w tej kadencji jest kobieta, a ta ma wyjątkowo trudne zadanie, jest spoza małomiasteczkowych układów. Musi się zmierzyć nie tylko z przedstawicielami „ludu”, choć bardziej trafionym byłoby określenie – „obozów politycznych”, ale również ze swoimi podwładnymi, z których część to „doradcy”. Tych należałoby zwolnić w pierwszej kolejności.

Obecna Rada , piekielnie upolityczniona nie ma najmniejszego szacunku dla osoby starosty –  co jest zwyczajnym skandalem i świadczy wyłącznie o jednym – totalnym braku klasy.

Każdy, kto stanowi publiczność, podczas trwania sesji jest w lekkim szoku, obrady w większości przypadków przypominają wiece przedwyborcze, gdzie przesilenia są składową tych spotkań, choć nie są ujęte w planie sesji. Ogólne wrażenie? Im szybciej zakończy się kadencja tej Rady, którą jeszcze nie tak dawno obdarzyliśmy zaufaniem, tym lepiej. I tak właściwie nikt więcej spośród jej członków nie powinien więcej nawet ośmielić się kandydować do jakiejkolwiek funkcji we władzach tego miasta. Drodzy Państwo radni – zawiedliście wszelkie nadzieje, które pokładali w Was mieszkańcy Tucholi, nie jesteście godni nawet podejmować prób reelekcji. Skąd podobne stwierdzenia? To wyjątkowo łatwe zjawisko do udowodnienia. Tak naprawdę, ilość błędów merytorycznych, proceduralnych, przetargowych, politycznych i moralnych wyklucza niektórych z Was w przedbiegach.

Mieszkańcy powiatu nie są tego świadomi, nie mają czasu kontrolować poczynań tych, czy innych funkcyjnych, goniąc za pracą i chlebem. Może dlatego kierując się przesłaniem wieców i haseł przedwyborczych , tak łatwo dajecie się im wodzić za nos, stawiając krzyżyk przy nowych/starych radnych, którzy przenigdy nie powinni piastować tak znaczących urzędów! Właśnie to trzeba zmienić i to jak najszybciej w przeciwnym razie nie ich, a Nasz powiat zwyczajnie… zbankrutuje. Będzie to ewenement na skalę kraju i pożywka  dla wszystkich prześmiewców. W efekcie to miejsce wyludni się. Nikt o tym nie pamięta, a to sprawa kluczowa. Nie stać nas na kolejne błędy z każdej dziedziny życia, bo to ma się tylko jedno. Dlatego…, największą Waszą zasługą niech będzie… szybkie odejście, a my łudzić się będziemy tym, że nadejdzie wreszcie ekipa nie amatorów, a fachowców, którzy będą władni ustalić plan naprawy finansów na tyle skuteczny, że to grzęzawisko nie wciągnie nas całkowicie.

 _____________________________________________________________

 

21 czerwca 2013 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.odbędzie się XXIX sesja Rady Powiatu Tucholskiego.

Porządek obrad XXIX sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
1. Otwarcie sesji.     
2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.          
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.          
4. Przyjęcie protokołów z  XXVII i XXVIII  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.         
5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami. 
6. Składanie zapytań i interpelacji.          
7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem finansowym:   
a)  zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,  sprawozdaniem finansowym i informacją 
o stanie mienia komunalnego   
b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu   
c) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku absolutoryjnym    
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2012 r. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tucholskiego z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.
9. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2012 r.        10.Informacja o pracy Zarządu Dróg Powiatowych w 2012 r.        
11.Informacja Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP o uwarunkowaniach związanych z realizacją projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy turystycznej Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w ośrodku w Białej w Gminie Tuchola”.        
12. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.       
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2013.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek nr 12/6, 12/7, 12/8, 12/9 położonych w Brzoziu, stanowiących własność Powiatu Tucholskiego.
15.Podjęcie uchwały w sprawie: wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego (2 letniego) z Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi.        
16.Podjęcie uchwały w sprawie: likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego (2 – letniego) w Tucholi.        17.Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji projektu pn. „Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej.        
18.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r.        
19.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Tucholskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.        
20.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego.        
21.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.        
22.Wnioski i oświadczenia radnych.        
23.Zamknięcie sesji. 

mat. Starostwo Powiatowe w Tucholi

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook