16 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

„Zielona opieka – gospodarstwa opiekuńcze w województwie kujawsko-pomorskim”.

2 min read

Łączenie działalności rolniczej z aktywizacją i wsparciem osób niesamodzielnych zakłada projekt „Zielona opieka – gospodarstwa opiekuńcze w województwie kujawsko-pomorskim”. W regionie funkcjonuje 15 takich miejsc. Gościem konferencji podsumowującej dotychczasową realizację programu był wicewojewoda JózefRamlau.

Piętnaście gospodarstw opiekuńczych funkcjonuje od stycznia 2017 roku na terenie powiatów: brodnickiego, mogileńskiego, świeckiego, tucholskiego i wąbrzeskiego. Ich uruchomienie poprzedziło określenie zakresu opieki, warunków bytowych oraz rekrutacja wybranych gospodarstw. Następnie odbyło się szereg szkoleń i kursów dla opiekunów i wolontariuszy, w tym wizyta w podobnych gospodarstwach w Holandii.

Obecnie z usługi opiekuńczej korzysta 76 podopiecznych, którzy  mają zapewnione wsparcie przez 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, w grupach 4-6 osobowych. Poza spożywaniem posiłków i spędzaniem czasu na łonie natury, podopieczni uczestniczą w zajęciach rolniczych, twórczych i aktywizujących. Pozytywny wpływ ma stała opieka wykwalifikowanego personelu, spacery, a także kontakt ze zwierzętami. Z doświadczeń z realizacji projektu wynika, że opieka dzienna świadczona w gospodarstwach znacząco przyczynia się do poprawy kondycji psychicznej i fizycznej podopiecznych.

Projekt realizują Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”, a finansowany jest z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Idea rolnictwa społecznego zakładająca współpracę sektora społecznego i rolniczego przyczyni się do poszerzenia form opieki na osobami potrzebującymi i stanowić może odpowiedź na prognozy demograficzne dotyczące zjawiska starzenia się społeczeństwa, szczególnie na obszarach wiejskich.

Uczestnicy konferencji – opiekunowie, doradcy, opiekunowie i przedstawiciele instytucji pomocy społecznej – zgodnie podkreślali, że „zielona opieka” stanowi indywidualną formę świadczenia usług opiekuńczych, przeznaczoną dla osób starszych i niepełnosprawnych. Docelowo, może ona przekształcić się w tworzenie rodzinnych domów pomocy społecznej, które w przeciwieństwie do dużych ośrodków pomocy społecznej oferować będą kameralną atmosferę, bliskość natury i możliwość nawiązywania głębszych więzi międzyludzkich.


bydgoszcz.uw.gov.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook