0 2 min 3 lata

Podczas czwartkowej  sesji Rady Gminy Gostycyn wójt, pan Ireneusz Kucharski otrzymał wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za 2020 rok. Rada gminy była w tych kwestiach jednomyślna.

 

– Chcę w tym miejscu serdecznie podziękować Panu przewodniczącemu i wszystkim radnym za udzielone absolutorium i wotum zaufania, bo jest to potwierdzenie tego, że wspólnie pracujemy i działamy dla dobra społecznego.  Dziękuję bo gdyby nie państwa wsparcie i gdyby nie to, że wielokrotnie przychylacie się do moich propozycji, które szeroko dyskutujemy i omawiamy, to nie byłoby tego co mamy obecnie.  Dzięki temu czuję  siłę do działania – powiedział wójt gminy.

Ogromną wdzięczność i szacunek kieruję do  sołtysów. Dziękuję za Waszą pomoc i wsłuchiwanie się w potrzeby naszych mieszkańców. Dzięki temu wiemy jakie są  bieżące potrzeby i problemy. – dodał.

Szczególne podziękowania chcę skierować do Sekretarz Gminy, Skarbnika Gminy oraz całego zespołu pracowników i kierowników Urzędu, jednostek organizacyjnych GOPS, GOK, Szkół Podstawowych, Przedszkola, Żłobka spółki Kamionki, Spółdzielni  Borowiacki Wigor, i opieki senioralnej. Wasza pracowitość, fachowość i pomysłowość jest dla mnie ogromnym wsparciem.

Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za wszystko byłej już Skarbnik Pani Annie Jagła, która profesjonalnie przeprowadziła nas przez zeszłoroczny rok budżetowy.

 Dziękuję, że Wspólnie możemy zmieniać i rozwijać naszą małą ojczyznę, gminę Gostycyn podkreślił gospodarz gminy.


(red.)