W naszym kinie. Polska na tle polityki światowej - wykład Stanisława Michalkiewicza,