Bogusław Wolniewicz 105 KLIN i MŁOT - niepublikowany wykład Pana Profesora. Pomimo tego, że nie ma go już wśród nas, temat pozostaje aktualny. Dzięki uprzejmości red. Głosu racjonalnego.