Obradował sejmik województwa

Estimated read time 3 min read

– Stało się to, czego się obawialiśmy. Badamy zasady podziału rezerwy programowej i poinformujemy publicznie co dalej. Ale ten podział traktujemy na razie jako propozycję – powiedział podczas wczorajszej (28 czerwca), ostatniej przed przerwą wakacyjną, sesji sejmiku marszałek Piotr Całbecki, referując efekty negocjacji w sprawie budżetu naszego programu regionalnego perspektywy 2021-2027 i odnosząc się do rządowej informacji o podziale środków na szesnaście programów regionalnych.

Zobacz Rząd zdecydował o kwotach na programy regionalne

Gospodarz województwa podkreślił, że póki nie została podpisana Umowa Partnerstwa, o ostatecznym podziale alokacji nie może być mowy.

Odniósł się też do wypowiedzi wiceministra Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemara Budy, który gościł w piątek w Bydgoszczy. – Realizujemy nasz Regionalny Program Operacyjny (RPO) zgodnie z przyjętym harmonogramem. Szybciej nie znaczy lepiej – stwierdził. Przypomniał, że zarządzanie przez samorząd województwa naszym RPO perspektywy 2007-2013 zostało ocenione jako najbardziej efektywne nie tylko w porównaniu z programami operacyjnymi innych województw, ale także programami operacyjnymi realizowanymi na szczeblu krajowym.

W RPO 2014-2021 zakontraktowaliśmy 92,2 proc. środków. Poziom certyfikacji przekroczył 50 proc.

Radni wysłuchali:

Sejmik zdecydował o przyznaniu pomocy finansowej gminie Izbica Kujawska na uporządkowanie terenu wokół Parku Kulturowego w Wietrzychowicach oraz na działania promujące tę atrakcję turystyczną. Park obejmuje sześć megalitycznych grobowców sprzed 5,5 tysiąca lat, stanowiących dziedzictwo pradziejowe naszych ziem. Wsparcie z budżetu województwa na swoje przedsięwzięcia otrzymują także gmina Kowal w powiecie włocławskim, gmina Brzuze w powiecie rypińskim i gmina Grudziądz

Mieszkańcy województwa będą mogli korzystać z możliwości, jakie daje obywatelska inicjatywa uchwałodawcza na poziomie regionu (zgodnie ze znowelizowaną ustawą o samorządzie województwa) – to efekt przyjętej dziś uchwały w tej sprawie.  Składane w tym trybie projekty uchwał będą musiały mieć poparcie co najmniej tysiąca obywateli.

Decyzją sejmiku Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzyma toruński oddział miejski Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Toruniu. Przewodnicy spod znaku PTTK promują Toruń i region, prezentując zabytki historyczne miasta. Od początku lat 50-tych po 2021 rok działacze społeczni Oddziału Miejskiego PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu zorganizowali dziesiątki tysięcy imprez, wycieczek, obozów szkoleniowych, prelekcji, konkursów krajoznawczych i przyrodniczych, a także spotkań turystyczno-krajoznawczych, w których udział wzięło ponad milion mieszkańców Torunia i turystów. Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK w ramach turystyki powszechnej obsłużyło w tym czasie kilkadziesiąt tysięcy wycieczek krajowych i zagranicznych.


(red.)

kujawsko-pomorskie.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza