Powiat planuje strategiczne inwestycje drogowe

Estimated read time 1 min read

22 lipca Zarząd Powiatu Tucholskiego wraz z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych przedstawił Wójtom z naszego powiatu oraz Burmistrzowi inwestycje na drogach powiatowych, na które będzie ubiegał się o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Program ten ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST ( Jednostka Samorządu Terytorialnego). Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego).

Wnioskowana kwota dotacji to kilkadziesiąt milionów złotych. Dofinansowanie może wynieść nawet do 95% wartości inwestycji. Wnioski zostaną złożone do 30 lipca, szczegóły zostaną podane do wiadomości publicznej w najbliższym czasie.


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza