0 2 min 3 lata

31 sierpnia br. Pan Michał Mróz Starosta Tucholski wręczył akty powierzenia dyrektorom szkół.

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną oraz obowiązujące regulacje umożliwiające obsadzenie stanowiska dyrektora bez konieczności przeprowadzenia konkursu, Zarząd Powiatu Tucholskiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kujawsko Pomorskiego Kuratora Oświaty, rad pedagogicznych oraz działających w szkołach związków zawodowych, zdecydował o przedłużeniu powierzenia od 1 września 2021 r. stanowisk dyrektorom: Panu Jerzemu Kornasiowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi oraz Panu Witoldowi Smoczykowi Dyrektorowi Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi.

Powierzenie stanowiska dyrektora otrzymał również Pan Waldemar Ptak, który został wyłoniony w drodze postępowania konkursowego i od 1 września br. objął stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi.

Wręczając akty powierzenia Pan Starosta podkreślał, jak ważne i odpowiedzialne obowiązki spoczywają na barkach dyrektorów w tym szczególnym czasie. Życzył wytrwałości oraz sukcesów w realizacji podejmowanych zadań oświatowych, a także owocnej współpracy z pracownikami, wychowankami oraz ich rodzicami. Do życzeń dołączyli się również Pan Zenon Poturalski Wicestarosta Tucholski, Pan Waldemar Kierzkowski Członek Zarządu Powiatu Tucholskiego oraz Pan Jan Przybysz Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Powiatu Tucholskiego.


(red.)

tucholski.pl