Wyniki głosowania – budżet obywatelski 2022

Estimated read time 4 min read

Przedstawienie wyników głosowania projektów zadań zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2022.

I. Głosowanie przeprowadzono w dniach od 6 do 21 września 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Tucholi, plac Zamkowy 1, sala 112 oraz w lokalach wyznaczonych przez burmistrza na terenie poszczególnych sołectw.

II. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 ustalił następujące wyniki głosowania na terenie gminy Tuchola:

  1. liczba mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu  – 16402.
  2. ogólna liczba kart do głosowania /wydrukowana i opieczętowana/  – 1300.
  3. liczba kart niewykorzystanych – 138.
  4. liczba osób, którym wydano karty do głosowania -1162.
  5. liczba kart do głosowania wyjętych z urny – 1162, w tym:
  • liczba kart nieważnych /inne niż urzędowo określone/ – 0;
  • liczba kart ważnych, w tym:
  • – z głosami nieważnymi – 9,
  • – z głosami ważnymi – 1153,

III. Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególne projekty zadań zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego gminy Tuchola na rok 2022 na OBSZARZE GMINY TUCHOLA

Tytuł projektu zadania

Liczba oddanych głosów ważnych

„Aktywny plac zabaw” – Szkoła Podstawowa w Raciążu 200
„Sportowa Tuchola” – budowa ścianki wspinaczkowej, zakup tablicy wyników sportowych i zestawu do pomiaru czasu w biegach 188
„Na borowiackim szlaku” – Szkoła Podstawowa nr 2  w Tucholi 142
Doposażenie placu zabaw w Legbądzie 114
Zakątek radości – utworzenie mini placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Stobnie 98
Utworzenie łącznika komunikacyjnego między ulicami Pocztową a Karasiewicza w Tucholi 72
Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Pocztowej 15A, 15C i 15D w Tucholi 69
„Szachy między nami” – Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi 51
Modernizacja placu zabaw w Małym Mędromierzu 46
Budowa altanki rekreacyjnej w Małym Mędromierzu 43
Kącik nauki i zabawy przy Szkole Podstawowej nr 5 w Tucholi 42
Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Tucholi 35
Siłownia zewnętrzna w Słupach 30
Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Cegielnianej w Tucholi 23

IV. OBSZAR MIASTA TUCHOLI

Lp. Tytuł projektu zadania Miejsce realizacji Koszt szacunkowy (w zł)

Liczba oddanych głosów ważnych

ZADANIA DO REALIZACJI na kwotę 225 000 zł
1. „Sportowa Tuchola” – budowa ścianki wspinaczkowej, zakup tablicy wyników sportowych i zestawu do pomiaru czasu
w biegach
Teren Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Tucholi
75 000,00 188
2. „Na borowiackim szlaku” – Szkoła Podstawowa nr 2 w Tucholi Teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Tucholi 75 000,00 142
3. Utworzenie łącznika komunikacyjnego między ulicami Pocztową a Karasiewicza w Tucholi Ciąg komunikacyjny między ulicami Pocztową
a Karasiewicza w Tucholi
75 000,00 72
LISTA REZERWOWA
4. Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Pocztowej 15A, 15C i 15D w Tucholi Działka geodezyjna 3726 przy ul. Pocztowej w Tucholi

 

34 428,30 69
5. „Szachy między nami” – Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi

 

Teren Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi

 

68 100,00 51
6. Kącik nauki i zabawy przy Szkole Podstawowej nr 5 w Tucholi Teren Szkoły Podstawowej nr 5 w Tucholi 37 500,00 42
7. Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej w Tucholi Działka geodezyjna 3780 przy ul. Warszawskiej
w Tucholi
38 866,67 35
8. Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Cegielnianej w Tucholi Działka geodezyjna 3806 przy ul. Cegielnianej w Tucholi

 

35 008,74 23
RAZEM: 438 903,71 622

V. OBSZAR WIEJSKI

Lp. Tytuł projektu zadania Miejsce realizacji Koszt szacunkowy (w zł)

Liczba oddanych głosów ważnych

ZADANIA DO REALIZACJI na kwotę 45 000 zł
1. „Aktywny plac zabaw” – Szkoła Podstawowa w Raciążu Teren Szkoły Podstawowej w Raciążu 15 000,00 200
2. Doposażenie placu zabaw w Legbądzie Teren Szkoły Podstawowej w Legbądzie 15 000,00 114
3. Zakątek radości – utworzenie mini placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Stobnie Teren Szkoły Podstawowej w Stobnie 15 000,00 98
LISTA REZERWOWA
4. Modernizacja placu zabaw w Małym Mędromierzu Plac zabaw w Małym Mędromierzu 13 400,00 46
5. Budowa altanki rekreacyjnej w Małym Mędromierzu Działka gminna nr 357 obręb geodezyjny Mały Mędromierz przy drodze gminnej 15 000,00 43
6. Siłownia zewnętrzna w Słupach Przy placu zabaw w Słupach 15 000,00 30
RAZEM:  88 400,00  531


(RED.)

tuchola.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza