Komunikat Starosty Tucholskiego

Estimated read time 9 min read

Komunikat Starosty Tucholskiego po posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  odbytego w dniu 17 listopada 2021 r.

Przekazuję następujące informacje i komunikaty od służb i inspekcji z terenu powiatu tucholskiego:

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi:

 

W związku z trwającą epidemią zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i gwałtownym wzrostem zachorowań COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo epidemiologiczne mieszkańców Powiatu Tucholskiego, przypomina o obowiązku przestrzegania ograniczeń, nakazów i zakazów uregulowanych w przepisach prawa.

Nie rekomenduje się:

organizowania imprez kulturalnych w pomieszczeniach zamkniętych i zaleca się powściągliwość w organizowaniu innych uroczystości i spotkań, gdyż związane jest to z gromadzeniem się ludności w jednym miejscu, co niesie za sobą zwiększone ryzyko szerzenia się zakażeń.

 

Stosowanie osłony na usta i nos w postaci maseczki w przestrzeni publicznej, w pomieszczeniach zamkniętych tj. w obiektach użyteczności publicznej, sklepach, restauracjach, środkach komunikacji itp. jest obowiązkowe, a konieczne spotkania, zebrania i inne kontakty społeczne w pomieszczeniach powinny odbywać się w reżimie sanitarnym.

 

Zaszczepienie się przeciwko COVID-19

jest jedynym, słusznym i odpowiedzialnym działaniem.

 

Komenda Powiatowa Policji w Tucholi:

Sprzedajesz coś poprzez stronę OLX lub inny portal aukcyjny? Uważaj! Oszuści nie próżnują i wymyślają nowe sposoby na zdobycie Twoich pieniędzy. Przez nieuwagę oraz chęć szybkiej sprzedaży swoich rzeczy, możecie stracić oszczędności. Apelujemy o rozwagę i ostrożność.

JAK DZIAŁAJĄ OSZUŚCI?

 • Wystawiasz coś na OLX. Znajduje się kupiec. Odzywa się najczęściej za pośrednictwem aplikacji WhatsApp. Twierdzi, że kupił przedmiot i za niego zapłacił, a pieniądze możesz odebrać po wejściu w link.
  • Teraz oszust wysyła Ci linka. Klikasz i trafiasz na stronę łudząco podobną do strony OLX. Na stronie jest formularz z prośbą o podanie danych Twojej karty i stan Twojego konta. Wypełniasz formularz.
  • Przychodzi do Ciebie SMS z banku, z kodem do autoryzacji. Ty nie czytasz go uważnie i wpisujesz kod do formularza. W SMS-ie jest jasno napisane, że autoryzujesz dodanie Twojej karty do Google Pay lub Apple Pay. Oszust Cię okrada. Płaci Twoją kartą za pomocą aplikacji płatniczej lub wypłaca nią gotówkę w bankomacie.
  • Koniec. Twoje konto jest PUSTE.

JAK UNIKNĄĆ OSZUSTWA?

• Czytaj SMS-y od Banków. Zwróć uwagę na to, co autoryzujesz.
• Poznaj zasady bezpieczeństwa swojego banku i stosuj się do nich gdy korzystasz z portali aukcyjnych
• Miej ograniczone zaufanie do potencjalnych kontrahentów.
• Rozliczaj się bezpośrednio przez dany portal. Unikaj bezpośrednich transakcji. Uważaj na próby nawiązania kontaktu poza portalem, np. przez WhatsApp czy Messenger. Zobacz instrukcje płatności z OLX
• Oszuści mogą podrobić stronę portalu aukcyjnego – tak samo jak i każdą inną stronę, również naszą. Dlatego zwracaj uwagę na adres widoczny w przeglądarce. Zobacz poradnik OLX
• Zwróć uwagę na poprawność językową strony, na której przekazujesz dane karty. Fałszywe strony często zawierają błędy, są napisane niegramatycznie.

CO ROBIĆ, GDY ZOSTANIESZ OSZUKANY?

• Koniecznie skontaktuj się ze swoim Bankiem przez infolinię.
• Możesz od ręki zastrzec swoją kartę w bankowości lub aplikacji swojego banku. Karta w ten sposób przestanie działać również w Google Pay i Apple Pay.
• Poinformuj Policję.

 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi

 

Sezon grzewczy 2021/2022

W okresie jesienno-zimowym w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń lub instalacji grzewczych. W tym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest to gaz niewidoczny oraz nie mający smaku, ani zapachu.

Kampania społeczna

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Główne przekazy tegorocznej kampanii

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji.
 6. Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.
 7. W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!

Zainstaluj czujkę tlenku węgla.

 

 

 

Gaz jest paliwem wygodnym, czystym, ale może też być niebezpieczny!

 

 

Nieszczelności w instalacji gazowej lub zaworze butli są bardzo trudne do wykrycia, szczególnie w przypadku gazów bezwonnych, a do takich należy propan-butan. Wypływającego z instalacji lub urządzeń gazu nie sposób dostrzec gołym okiem, tymczasem może on zgromadzić się w takiej ilości, że powstanie mieszanina wybuchowa z powietrzem. Eksplozję takiej mieszanki może spowodować praktycznie każde źródło energii, np. płomień zapałki, iskra w kontakcie elektrycznym, telefonie lub agregacie lodówki, iskra krzesana, a nawet wyładowanie elektryczności statycznej.

 

Gaz płynny jest mieszaniną propanu z butanem w proporcjach zależnych od pory roku. W okresie letnim sprzedawane są mieszaniny bogatsze w butan, a w okresie zimowym bogatsze w propan. Mieszanina o przeciętnym składzie jest zawsze cięższa od powietrza i opada w dół. Jest to gaz, który pełza przy podłodze i wkrada się we wszystkie zakamarki, wgłębienia oraz otwory kanalizacyjne stanowiąc w ten sposób bardzo duże zagrożenie. Przebywając w pomieszczeniu, w którym ulotnił się gaz płynny możemy nieświadomie spowodować jego wybuch. Gaz propan-butan do gospodarstw domowych dostarczany jest w butlach stalowych z zaworem odcinającym. Zasilanie urządzeń gazowych odbywa się tylko poprzez zastosowanie reduktorów ciśnienia.

 

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tucholi

 

Wirus ASF

 

Przypominamy o stosowaniu się do podstawowych zasad bioasekuracji, które zapewnią ochronę gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń ASF:

 

 1. Do pomieszczenia ze zwierzętami może wchodzić tylko właściciel gospodarstwa lub osoba sprawująca opiekę nad zwierzętami.
 2. Do pracy ze zwierzętami używaj oddzielnego stroju o pozostawiaj go w chlewni.
 3. Pamiętaj o utrzymaniu pomieszczeń w czystości oraz dezynfekcji.
 4. Nie karm świń odpadami kuchennymi.
 5. Zabezpiecz świnie przed kontaktem z dzikami.
 6. Obserwuj stan zdrowia świń – o wszelakich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.

 

Przypominamy również o konieczności powiadomienia odpowiednich służb o znalezieniu padłego dzika. 

 

Masz pytania skontaktuj się z  

Powiatową Inspekcją Weterynaryjną w Tucholi:

 

 1. Kopernika 2, 89-500 Tuchola

 

tel. 523363075

fax 523363075

e-mail: tuchola.piw@wp.pl

 

Wirus zjadliwej grypy ptaków

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 16 listopada 2021 r. wydała rozporządzenie, które ustanawia obszar powiatu tucholskiego szczególnie narażony na ryzyko wprowadzenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstw („obszary wysokiego ryzyka”).

Na obszarze powiatu tucholskiego nakazuje się m.in.:

 • utrzymywanie gęsi i kaczek w sposób ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami oraz innym drobiem utrzymywanym w gospodarstwie,
 • przed wypuszczeniem gęsi i kaczek na wybieg należy uprzednio przeszukać teren wybiegu, jak również jego bezpośrednie otoczenie oraz otoczenie gospodarstwa w promieniu 250 m, celem wykrycia zwłok dzikiego ptactwa lub konających dzikich ptaków
 • gęsi i kaczki należy wypuszczać na wybieg w ciągu dnia w godzinach między godz. 10.00 a 16.00

Na obszarze powiatu tucholskiego zakazuje się:

 • pojenia i karmienia gęsi i kaczek na wybiegu,
 • stosowania zielonki do karmienia gęsi i kaczek

(red.)

Mat. nadesłane.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza