XXXIII sesja Rady Powiatu Tucholskiego

Estimated read time 2 min read

17 grudnia 2021 r. (piątek) o godz. 9.00 odbędzie się XXXIII sesja Rady Powiatu Tucholskiego.

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2030.
 7. Uchwalenie budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2022:
     a) przedstawienie ostatecznej wersji budżetu, z uwzględnieniem autopoprawek Zarządu Powiatu,
     b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
     c) przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady,
     d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków Komisji,
     e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
     f) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tucholskiego na rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego na 2022 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2021 – 2030.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Tucholskiego.
16. Składanie zapytań i interpelacji.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Zamknięcie sesji.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza