Okolicznościowe przemówienie Burmistrza Tucholi z okazji jubileuszu 102 rocznicy powrotu Tucholi do Macierzy

Estimated read time 2 min read

Szanowni Państwo, Mieszkańcy gminy Tuchola

Dziś (29.01) przypada jubileusz 102. rocznicy powrotu Tucholi do Macierzy. Tuchola wyzwoliła się spod jarzma zaborcy dopiero 29 stycznia 1920 r.

Drodzy Państwo!

W takiej chwili warto wspomnieć tamte czasy – warunki i atmosferę, w jakiej odradzało się państwo polskie z jego społeczeństwem. Jak z każdej historii, można i należy wyciągać wnioski, szukać wskazówek do postępowania – również w czasach współczesnych.

Druga Rzeczpospolita powstała na obszarze, który przez ponad 120 lat był rozdzielony przez trzy mocarstwa o odmiennej kulturze, systemie władzy, polityce i ustroju społecznym. Tak więc pod koniec 1918 roku w granicach nowego państwa pojawili się ludzie o różnych poglądach społecznych, kulturze pracy czy religii, a także narodowości.

Jednak mimo różnego rodzaju oczekiwań czy po prostu przyzwyczajeń i innych światopoglądów, udało się osiągnąć w ciągu kolejnych dwudziestu lat jednolity system wartości połączony z poczuciem przynależności państwowej i dumy narodowej.

Było to możliwe dzięki prospołecznemu nastawieniu nie tylko rządzących elit, ale także samego społeczeństwa. Chęć budowania wspólnej społeczności przewyższała naturalne różnice i sprzeczności interesów.

Drodzy Mieszkańcy

Takie dni jak ten przypominają nam, jak wielkim darem jest Ojczyzna i Wolność. Jednakże ta świadomość to nie tylko powód do dumy i radości, to również świadomość, że jesteśmy za tę wolność odpowiedzialni, że jesteśmy odpowiedzialni za naszą Ojczyznę, za nasz powiat i gminę.

Świętując ten szczególny jubileusz powrotu Tucholi do Polski, zapytajmy siebie samych, czy i jak realizujemy to zadanie – dbania o wolność.

Chciałbym, abyśmy razem zastanowili się nad tym, jak możemy poprawić wzajemne relacje, aby nasza społeczność lokalna stawała się bardziej przyjazna i obywatelska.

Czerpiąc z doświadczeń poprzednich pokoleń pamiętajmy, że to my budujemy i kształtujemy społeczeństwo obywatelskie, to my wszyscy mamy wpływ na to, jak wygląda rzeczywistość i w jakiej atmosferze żyjemy. To my decydujemy o tym, czy w pełni i właściwie wykorzystujemy wolność wywalczoną przez naszych przodków.

Z pozdrowieniami

Tadeusz Kowalski

Burmistrz Tucholi


Czytał mrf.(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza