0 4 min 2 lata

2 lutego 2022 r. dworzec Bydgoszcz Główna otrzymał imię pochodzącego z Bydgoszczy Mariana Rejewskiego, genialnego polskiego kryptologa. Uroczystość nadania imienia odbyła się w budynku dworca, gdzie odsłonięto tablicę poświęconą patronowi.

Marian Rejewski to urodzony w Bydgoszczy wybitny polski matematyk i kryptolog. Wraz z kolegami ze studiów – Henrykiem Zygalskim i Jerzym Różyckim – stworzyli zespół, który prowadził prace nad szyframi Enigmy, niemieckiej maszyny szyfrująco-deszyfrującej. W grudniu 1932 roku Rejewski dokonał przełomowego odkrycia. Udało mu się złamać kod Enigmy. Dzięki temu dokonaniu możliwe było odczytywanie niemieckich wiadomości przechwytywanych drogą radiową, a także zbudowanie repliki Enigmy.

Obecny na uroczystości minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślał, że uhonorowanie wybitnego Polaka Mariana Rejewskiego to niezwykle cenna inicjatywa.

Jestem przekonany, że należy przypominać niezwykle inspirujące i ważne karty historii naszego kraju. A dzieło Mariana Rejewskiego to cenne odkrycie zarówno dla Polski, jak i dla historii całej Europy. Dzisiejsza uroczystość jest okazją do wspominania genialnego człowieka, który swoim działaniem przyczynił się do odwrócenia losów II wojny światowej. Inicjatywa upamiętniania wybitnych Polaków, poprzez nadawanie patronów dworcom, stanowi niewątpliwy wkład w budowę tożsamości narodowej i pamięci o ważnych postaciach z historii Polski

– powiedział.

Prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. Krzysztof Mamiński zaznaczał, że program nadawania dworcom imion wybitnych Polaków, realizowany przez Polskie Koleje Państwowe S.A, ma na celu docenienie Polaków, którzy swoją pracą i poświęceniem zasłużyli się naszej Ojczyźnie.

Pamięć o bohaterach to ważne zadanie dla wszystkich rodaków. Jestem dumny z tego, że dziś kolejny obiekt dołącza do tej ważnej listy polskich dworców kolejowych i będzie nosił imię wybitnego Polaka i jednocześnie mieszkańca tego miast

– stwierdził.

Minister Łukasz Schreiber podkreślał, że ta inicjatywa łączy Bydgoszcz, łączy Bydgoszczan niezależnie od poglądów politycznych, niezależnie od spojrzenia na niektóre bieżące sprawy.

Myślę, że ta dzisiejsza uroczystość, dzięki której możemy nadać dworcowi Bydgoszcz Główna imię wybitnego kryptologa Mariana Rejewskiego ma taką niezwykłą moc

– mówił.

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz zaznaczał, że dzisiejsza uroczystość to hołd dla wielkiego człowieka Mariana Rejewskiego.

Dziękuję Panu ministrowi Łukaszowi Schreiberowi za wyjście z inicjatywą uhonorowania w ten sposób pogromcy niemieckiej „Enigmy”. Wyraz wdzięczności składam gospodarzowi obiektu – Panu prezesowi PKP S.A. Krzysztofowi Mamińskiemu, za przychylenie się do wniosku Pana ministra. Podziękowania należą się również Panu ministrowi infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi, który wyraził aprobatę dla tego pomysłu

– powiedział.

Dworzec Bydgoszcz Główna jest jednym z największych dworców kolejowych w Polsce oraz największym w województwie kujawsko-pomorskim. Pierwszy budynek dworca powstał już w 1851 roku, a w latach 2014-2015 dokonano jego kompleksowej przebudowy. Obecnie Bydgoszcz Główna to dworzec nowoczesny, funkcjonalny i przyjazny dla osób o ograniczonej mobilności. Jest jedną z wizytówek miasta.

Bydgoszcz Główna to już dziewiąty dworzec w Polsce, który zyskał swojego patrona w ramach programu nadawania dworcom imion wybitnych Polaków, realizowanego przez PKP  SA. W programie brane są pod uwagę różne życiorysy, obszary zaangażowania czy zasługi dla niepodległej Polski oraz różne okresy z bogatej, ponadtysiącletniej historii kraju.


(red.)

gov.pl