Kodeks Korwina za zbroję młodego Zygmunta II Augusta? Szczyt głupoty osiągnięto w jednej chwili…

Estimated read time 4 min read

Ta sprawa zelektryzowała wszystkich dwukrotnie. Do Polski trafił dar od Węgrów w postaci renesansowej zbroi wykonanej w 16 wieku dla młodego Zygmunta II Augusta, polskiego króla.  Ten dar oglądać będzie można na Wawelu tuż po tym, kiedy dokona się restauracja zabytku.

Oddaliśmy wam to, co zawsze było wasze – powiada premier Viktor Orban.

Jak fama niesie, Węgrzy dotychczas byli przekonani, że zbroja jest ich dziedzictwem z przeszłości, skąd się wzięła u Węgrów? Tego nie wiemy, wiemy natomiast, że strona polska postanowiła się zrewanżować Węgrom równie cennym darem. Problem w tym, że decydenci przesadzili, mają zamiar oddać bezcenny dokument KODEKS KORWINA, który znajduje się w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. To bezcenny, renesansowy manuskrypt szkoły florenckiej, wpisany na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata” – najcenniejszego zabytku kultury w kolekcji Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Viktor Orban nie ukrywał, że bardzo mu zależy na tym dokumencie, który jest własnością Polski i Polaków. Niekompetentni funkcjonariusze partii rządzącej dokonali czegoś kuriozalnego, wycenili wspomniany, bezcenny dokument na kwotę 25 milionów złotych! Sytuację można przyrównać wyłącznie do świętokradztwa. W kraju, który wielokrotnie złupiono, dobrowolnie oddać chcemy fragment naszego dziedzictwa.

Trudno się dziwić temu, że ów pomysł oprotestowano. Czym to się skończy? Tego nie wiemy, to co wiemy? Przenosimy się do Torunia.

 

Książnica Kopernikańska uruchomiła stronę kodekskorwina.pl, na której można poprzeć deklarację z apelem do Sejmu o zaniechanie prac nad poselskim projektem ustawy o przekazaniu na rzecz Węgier będącego jej własnością cennego manuskryptu. Poparło ją już w internecie ponad 7 tysięcy osób. Poparcie dla naszego protestu przeciwko działaniom stanowiącym zagrożenie dla integralności polskiego dziedzictwa narodowego wyrażają też w oficjalnych stanowiskach instytucje, organizacje i osoby prywatne z całego kraju. Apel do Sejmu i rządu w sprawie manuskryptu Książnicy Kopernikańskiej

Musimy apelować do serc wszystkich posłów, którzy zasiadają w polskim Sejmie, i odnieść się do ich sumień. To jest polska racja stanu! – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Stanowiska, oświadczenia, opinie i listy otwarte popierające nasz punkt widzenia w tej sprawie i podjęte przez nas działania napływają od instytucji, stowarzyszeń i osób prywatnych także spoza regionu. Niektóre, z wyrazami oburzenia i apelami o wycofanie się z tej szkodliwej koncepcji, skierowane są bezpośrednio do reprezentantów najwyższych władz Polski.

„Jest to inicjatywa szkodliwa i niemająca precedensu w porządku demokratycznym oraz obyczaju, stanowiąca naruszenie porządku prawnego – toteż wyrażamy wobec niej najgłębszy sprzeciw” – czytamy w piśmie Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów, skierowanym m.in. do wicepremiera prof. Piotra Glińskiego, który jest też ministrem kultury i dziedzictwa narodowego.

„Kodeks stanowi nierozerwalną część dziedzictwa kulturowego Torunia i Rzeczpospolitej. Przetrwał na swoim miejscu liczne zawieruchy dziejowe. (…) [Oddanie go Węgrom] stwarzałoby niebezpieczny precedens i zagrożenie dla integralności polskiego dziedzictwa. Rozwinięcie się praktyki prowadzenia polityki zagranicznej za pomocą dowolnego dysponowania dobrami kultury sytuowałoby Polskę poza standardami cywilizowanego świata” – napisano w stanowisku Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk.

Kodeks „Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque libri quatuor versibus scripti eodem argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Panoniae regem” – znajdujący się w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu cenny zabytek piśmiennictwa – to stworzony przez włoskich mistrzów w połowie  XV wieku spisany w formie poematu swego rodzaju katalog kolekcji manuskryptów iluminowanych słynnej Bibliothecae Corvinianae, jednego z najwspanialszych europejskich księgozbiorów renesansowych. Związana z Toruniem od XVI wieku księga jest jednym z najcenniejszych zachowanych zachodnioeuropejskich rękopisów iluminowanych z XV stulecia.


(red.)

kujawsko-pomorskie.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza