Solidarni z Ukrainą. Oświadczenie marszałka Piotra Całbeckiego

Estimated read time 3 min read

– Samorząd województwa w pełni solidaryzuje się z Narodem Ukraińskim – z mieszkańcami Ukrainy, w tym z zamieszkującymi jej terytorium Polakami oraz z Ukraińcami, którzy swój nowy dom znaleźli w województwie kujawsko-pomorskim – czytamy w oświadczeniu marszałka Piotra Całbeckiego.

Nadzwyczajna sesja sejmiku województwa, podczas której przyjęte zostanie stanowisko w sprawie wsparcia Ukrainy, odbędzie się w poniedziałek (28 lutego) o godzinie 10. Wczoraj wieczorem (24 lutego) frontony Urzędu Marszałkowskiego, Filharmonii Pomorskiej i Opery Nova zostały podświetlone w niebiesko-żółte barwy narodowe Ukrainy.

Oświadczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego

Jestem głęboko poruszony wojną na Ukrainie. To okrutny atak na suwerenne państwo i ogromne cierpienie dla ludności cywilnej. Samorząd województwa w pełni solidaryzuje się z Narodem Ukraińskim – z mieszkańcami Ukrainy, w tym z zamieszkującymi jej terytorium Polakami oraz z Ukraińcami, którzy swój nowy dom znaleźli w województwie kujawsko-pomorskim. Szczególne wyrazy wsparcia kieruję w stronę naszych partnerów z Obwodów Chmielnickiego i Żytomierskiego, z którymi łączą nas przyjaźń i wieloletnia współpraca.

Podczas poniedziałkowej nadzwyczajnej sesji sejmiku województwa zadeklarujemy pełne wsparcie finansowe i organizacyjne dla Ukrainy.

Już dziś jesteśmy gotowi nieść konkretną pomoc!

Zapewnimy miejsca zakwaterowania, pomoc medyczną i społeczną. Do dyspozycji potrzebujących będą nasze sanatoria, wydzielone zostaną miejsca w marszałkowskich jednostkach organizacyjnych w całym województwie. Podobnie jak było w okresie pandemicznym, tak i teraz, do niesienia pomocy administracyjnej w pełni zaangażowani zostaną pracownicy urzędu oraz podległych jednostek.

Obwody Chmielnicki i Żytomierski są regionami partnerskimi Kujawsko-Pomorskiego od 2004 roku. Za nami lata współpracy, rozmów, spotkań, zacieśniania relacji, nawiązanych przyjaźni. Wierzę i mam nadzieję, że będziecie bezpieczni! Modlę się za Was!

Przywołam słowa patrona naszego województwa św. Jana Pawła II: „Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu”.

W tym trudnym dla Narodu Ukraińskiego czasie zwracam się do wszystkich Mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego o okazanie solidarności i wyciągnięcie pomocnej dłoni do naszych Sąsiadów!


(red.)

kujawsko-pomorskie.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza