Gmina Tuchola ubiega się o rządowe środki na inwestycje

Estimated read time 2 min read

Skatepark, promenada przez jez. Głęboczek i boisko szkolne w Legbądzie- między innymi takie inwestycje są planowane w gminie Tuchola.

Miałyby być dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Stosowne wnioski zostały złożone pod koniec lutego br.

„To druga edycja rządowego programu, z którego chcemy skorzystać. Wspólnie z doradcą wojewody kujawsko-pomorskiego Jerzym Kowalikiem zastanawialiśmy się, które z zadań mają największą szansę na uzyskanie wsparcia finansowego i takie właśnie wybraliśmy” – podkreślił burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski.

Poniżej pełen wykaz inwestycji, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie:

Wniosek nr 1:

 • Rozbudowa stanowisk postojowych przy Urzędzie Miejskim w Tucholi wraz z budową kanalizacji deszczowej, przyłącza wodociągowego i oświetlenia o wartości 1,2 mln,
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanej w Tucholi o wartości 1,7 mln.

Wniosek nr 2:

 • Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Legbądzie wraz z drogą dojazdową (ul. Polna) o wartości 3,0 mln,
 • Termomodernizacja hotelu sportowego Olimpia na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi o wartości 1,4 mln,
 • Budowa promenady przez j. Głęboczek w Tucholi o wartości 2,5 mln,
 • Budowa skateparku w Tucholi w formule zaprojektuj-wybuduj o wartości 1,0 mln.

Wniosek nr 3:

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Legbąd, gm. Tuchola w formule zaprojektuj – wybuduj o wartości 20 mln.

Wniosek nr 1 – inwestycje na terenach byłych PGR:

 • Rozdzielenie sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Dmowskiego w Tucholi o wartości 0,9 mln,
 • Budowa sieci wod.-kan. na terenie byłego SKR w Tucholi o wartości 0,4 mln,
 • Budowa łączników w m. Bladowo o wartości 0,3 mln,
 • Budowa pieszojezdni w m. Mały Mędromierz o wartości 0,4 mln.

Wniosek nr 2 – inwestycje na terenach byłych PGR:

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Połczyńskiego w Tucholi o wartości 0,7 mln,
 • Budowa sieci wod.-kan. w ul. Kasztanowej i Na Górce w Tucholi o wartości 0,6 mln,
 • Budowa sieci wodociągowej w m. Kiełpin o wartości 0,4 mln,
 • Budowa drogi Kiełpin – Na Polach o wartości 0,7 mln.

.

 


(red.)

tuchola.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza