0 2 min 2 lata

W miniony czwartek, 31 marca 2022 r. w trakcie trwania sesji gminnej w Gostycynie, uchwalono tryb i zasady nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gostycyn”.

Akt nadania tytułu wraz ze statuetką ma być wyrazem uznania dla osób fizycznych, instytucji, stowarzyszeń, które całokształtem swej działalności przyczyniły się do gospodarczego, oświatowego, kulturalnego lub społecznego rozwoju oraz promocji gminy Gostycyn. Uhonorowanie zaszczytnym wyróżnieniem ma również na celu utrwalenie w świadomości społecznej lokalnych więzi i identyfikowanie się mieszkańców z gminą jako wspólnotą samorządową.

Wnioski o nadanie tytułu mogą składać: wójt, przewodniczący rady, komisje stałe rady gminy, rady sołeckie, zarządy organizacji społecznych i stowarzyszeń oraz co najmniej 35 mieszkańców. Tytuł może być nadawany pośmiertnie. Wnioski będzie rozpatrywała  Kapituła Wyróżnienia.


(red.)

Gostycyn.pl