0 3 min 2 lata

– Stała się rzecz niesamowita! To fenomen w skali kraju! – tak odkrycie w Borach Tucholskich pozostałości gockiej osady z IV wieku naszej ery skwitował wybitny polski archeolog prof. Andrzej Kokowski. Konferencja na temat badań archeologicznych na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego odbyła się w poniedziałek (4 kwietnia) w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego i członek zarządu województwa Anety Jędrzejewskiej.

– Odkrycia archeologiczne na terenie naszego regionu pozwalają lepiej zrozumieć kim jesteśmy. Prezentujemy je szerokiej publiczności m.in. licząc na efekt w postaci wpływów z turystyki – stwierdził w swoim wystąpieniu otwierającym konferencję marszałek Piotr Całbecki.

Stanowisko archeologiczne w okolicy rezerwatu przyrody w rejonie Osia zostało odkryte w 2017 roku na podstawie analizy mapy powstałej na bazie lotniczego skaningu laserowego. Okazało się, że rosnący tu las pokrywa pozostałości osady sprzed mniej więcej 2 tysięcy lat, z dobrze zachowanym układem przestrzennym. Wykopane później artefakty pozwoliły na datowane znaleziska na IV wiek po Chrystusie. Na tej samej podstawie zidentyfikowano mieszkańców osiedla: byli to Gotowie, którzy w początkach naszej ery prowadzili dynamiczną ekspansję terytorialną na kontynencie, docierając aż do wybrzeży Morza Czarnego. Prace archeologiczne, wspierane przez specjalistów z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, prowadzone były metodami nieinwazyjnymi, same wykopaliska naukowcy określili jako precyzyjną „chirurgię archeologiczną”.

Podczas konferencji zaprezentowano wydobyte spod ziemi eksponaty, przede wszystkim elementy warsztatu tkackiego, ale też ozdobioną wizerunkami kaczek zawieszkę, rozpoznaną jako kobieca biżuteria z kręgu kultury czerniachowskiej (III-V wiek, m.in. Ukraina), będącej archeologicznym śladem wędrówki Gotów w kierunku Morza Czarnego. Wszystkie trafią teraz do Krakowa, gdzie przeprowadzone zostaną specjalistyczne badania oraz modele artefaktów w technologii 3D.

W konferencji uczestniczyli także m.in. odkrywca gockiej osady, doktorant w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i specjalista ochrony dziedzictwa kulturowego we Wdeckim Parku Krajobrazowym Mateusz Sosnowski, dr hab. Krystian Kozioł i dr inż. Stanisław Szombara z AGH oraz dyrektor marszałkowskiego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa dr Marek Rubnikowicz. Centrum Dziedzictwa jest obecnie zaangażowane w działania związane z odkryciem i jego publicznym funkcjonowaniem. W planach jest poświęcona Gotom i ich wiosce ekspozycja w obiektach Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

Wdecki Park Krajobrazowy jest jednym z dziesięciu parków krajobrazowych prowadzonych przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego.


(red.)

kujawsko-pomorskie.pl