0 3 min 2 lata

Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski podpisał wczoraj (12.04) umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych i klubów sportowych na działalność statutową w 2022 roku.

Poniżej lista organizacji oraz ich przedstawiciele, którzy parafowali umowy:

Stowarzyszenie „Tucholski Pegaz”, Patrycja Walkowiak – prezes zarządu. Tytuł zadania: Propagowanie sztuki ludowej i tradycji, kultywowanie obyczajów oraz popularyzacja dziedzictwa kulturowego poprzez warsztaty rękodzielnicze. WARSZTATY PLECIONKARSKIE – 1 600,00 zł,

Stowarzyszenie „Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Tucholi”, Zenobia Majka – przewodnicząca. Tytuł zadania: Udział mieszkańców gminy Tuchola w konkursach kulinarnych, prezentacjach potraw regionalnych w celach promocyjnych gminy – 2 300,00 zł.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oddział rejonowy w Tucholi, Felicja Antosiak – przewodnicząca. Tytuł zadania: Organizacja integracyjnych imprez kulturalnych, festynów, biesiad oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób w wieku emerytalnym z gminy Tuchola – 1 200,00 zł, Tytuł zadania: Organizacja wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do opery/teatru dla środowiska seniorów z gminy Tuchola – 5 000,00 zł.

Zrzeszenie Kaszubsko–Pomorskie, oddział w Tucholi, Jerzy Ollick – prezes oddziału, Antonina Olszewska – skarbnik oddziału. Tytuł zadania: Organizacja wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do opery/teatru dla środowiska seniorów z gminy Tuchola. Muzeum Etnograficzne – Skansen w Toruniu – 1 000,00 zł.

Parafialny Klub Sportowy „UNITAS” przy parafii pw. Bożego Ciała w Tucholi, Dariusz Karnowski – prezes. Tytuł zadania: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Parafiada Regionalna Tuchola 2022 – 3 000,00 zł.

Stowarzyszenie Gospodarstw Opiekuńczych Województwa Kujawsko–Pomorskiego, Elżbieta Augustyńska – przewodnicząca, Iwona Cybulska – sekretarz. Tytuł zadania: Organizacja wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do opery/teatru dla środowiska seniorów z gminy Tuchola – 2 500,00 zł; Organizacja integracyjnych imprez kulturalnych, festynów biesiad oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób w wieku emerytalnym z gminy Tuchola – 3 000,00 zł.

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Stobno, Alicja Górecka – wiceprzewodnicząca, Leszek Kurzec – skarbnik. Tytuł zadania: Rodzinny spływ Wielkim Kanałem Brdy – 700,00 zł, Organizacja wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do opery/teatru dla środowiska seniorów z gminy Tuchola – 4 000,00 zł.


(red.)

tuchola FB