0 1 min 2 lata

Kierownik  Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Gostycynie Pani Lidia Glaza jako realizator Grantobiorcy Gminy Gostycyn  dnia 13.04.2022 r. podpisała  w Partnerstwie z „Lokalną Grupą Działania Bory Tucholskie” umowę o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „ Aktywny Pruszcz”.

 

Projekt ma na celu aktywizację społeczną 12 dorosłych osób, z gminy Gostycyn, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, podniesienie wiedzy i umiejętności 3 osób z otoczenia  beneficjentów projektu. Projekt będzie realizowany w terminie 01.05.2022 r. – 31.12.2022 r., poprzez realizację cyklu działań aktywizacyjnych tj. warsztaty: fotograficzne, kosmetyczne, stylizacji, spotkania integrujące uczestników z lokalna społecznością, rękodzieło oraz wyjazdy kulturalne.

Całkowita wartość projektu objętego grantem to 52 631,58 zł.  z czego 50 000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


(red.)

gostycyn.pl