0 5 min 2 lata

23 czerwca w Tucholi prawie 40 przedstawicieli branży turystycznej i podmiotów wspierających turystykę w Borach Tucholskich spotkało się na konferencji pt. „Bory Tucholskie – naturalnie!” zorganizowanej przez LGD „Bory Tucholskie” współfinansowanej przez Powiat Tucholski.

Konferencję, stanowiącą pierwszy krok do wdrażania opracowanej w zeszłym roku strategii, poprowadził Karol Gutsze, przedstawiciel Powiatu Tucholskiego i LGD „Bory Tucholskie”. Gośćmi specjalnymi byli Agnieszka Kowalkowska z Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej oraz Hubert Gonera z Agencji Landbrand. Przybliżyli oni zebranym „Manifest turystyki naturalnej” wypracowany w ramach strategii marki Bory Tucholskie, wskazali powiązanie Borów Tucholskich z innymi regionami turystycznymi województwa kujawsko-pomorskiego. Kluczowa była jednak dyskusja na temat tego, co należy zrobić w najbliższym czasie, jak można to zrobić i kto mógłby wziąć na siebie odpowiedzialność za koordynację działań w konkretnych dziedzinach.

Wstępną deklarację przygotowania Akademii Turystyki Naturalnej złożył Wdecki Park Krajobrazowy, zebraniem poszczególnych produktów turystycznych i połączeniem ich w gotowe do sprzedaży pakiety wycieczkowe zajmie się firma AnaDa Travels www.anadatravels.pl i forma Pau-Mat www.domkiborowiackie.pl, a LGD „Bory Tucholskie” opracuje nową stronę internetową z ofertą Borów Tucholskich i rozważy możliwość podjęcia się roli lidera w zakresie koordynacji działań marketingowych. Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych, kształcący młodzież w kierunkach związanych z turystyką, zadeklarował współpracę, która jest szczególnie cenna w kontekście dostosowania oferty do potrzeb młodzieży. Przedstawił też „Dzika Tadzika”, który może stać się sympatycznym ambasadorem marki. Współpracę młodzieży, czy nawet koordynację turystyki młodzieżowej zadeklarował ZHP, który dysponuje własną prężnie działającą bazą turystyczną w Białej. Podkreślano potencjał Parków Krajobrazowych oraz rolę Lasów Państwowych w tworzeniu oferty turystycznej, przywołano liczne przykłady doskonałych efektów osiąganych dzięki współpracy z nimi. Powiat Tucholski zadeklarował dalsze wspieranie działań w zakresie turystyki oraz prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej. Są to wstępne deklaracje, wymagające jeszcze weryfikacji z rzeczywistymi możliwościami i uwarunkowaniami formalnymi. Na tym etapie nie można jeszcze przewidzieć, na ile skuteczne w kontekście całej strategii będą podjęte działania, czy będą one technicznie możliwe do realizacji i czy uda nam się wygenerować wystarczającą energię do tego, by Bory Tucholskie stały się rozpoznawalnym w całym kraju i poza jego granicami centrum „Turystyki Naturalnej”. Na pewno jednak konferencja „Bory Tucholskie – naturalnie!” współfinansowania ze środków Powiatu Tucholskiego oraz samorządu województwa kujawsko-pomorskiego stanowiła pierwszy ważny krok na tej drodze.

Naszą szansą doskonałe dopasowanie oferty turystycznej Borów Tucholskich do obecnych światowych trendów: zbliżenie do natury, zwolnienie na chwilę (trend „slow” w połączeniu z różnymi dziedzinami życia), powrót do korzeni (połączenie przyrody i człowieka w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie), poszukiwanie magii i pierwotnych sił natury (dawne wierzenia i obrzędy) czy rozrywka połączona z edukacją (edutainment). Dobra współpraca branży turystycznej z samorządami, szkołami, Parkami Krajobrazowymi i Parkiem Narodowym, Lasami Państwowymi i innymi instytucjami stanowi wielką siłę i szansę rozwojową, którą trzeba przekuć na  wspólny sukces. Potrzebny jest jeszcze przełom, który zapewni Borom Tucholskim wzniesienie się na kolejny etap rozwoju turystyki: rozwinięcie całorocznej, spójnej oferty „turystyki naturalnej”, która pozwoli na dzielenie się urokami Borów Tucholskich z gośćmi z całego świata i zapewnienie firmom i osobom zajmującym się turystyką stabilnego źródła godziwych dochodów, przy jednoczesnym poszanowaniu otaczającej nas przyrody, lokalnej kultury i specyfiki.

Dziękujemy wszystkim gościom konferencji i zachęcamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się w działania zmierzające do tego, by mieszkańcom Borów Tucholskich żyło się jeszcze lepiej i by Bory Tucholskie stały się Mekką (miejscem obowiązkowych odwiedzin) dla przybywających z całego kraju i  świata turystów poszukujących „naturalnej turystyki”.


(red.)

tucholski.pl