Wojewódzkie obchody Święta Policji w Bydgoszczy

Estimated read time 6 min read

Tegoroczne wojewódzkie obchody Święta Policji, objęte honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, swoim występem uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji, której koncert na długo pozostanie w naszej pamięci. Były okolicznościowe przemówienia, podziękowania i gratulacje. Były także awanse oraz odznaczenia.

Od kilku lat wojewódzkie obchody Święta Policji rozpoczyna symboliczne złożenie wieńców pod Tablicą Pamięci po poległych na służbie policjantach, a w tym roku także pod Kamieniem Pamięci ku czci poległych policjantów w służbie Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Następnie odbyła się msza święta w parafii katedralnej pw. św. Marcina i Mikołaja celebrowana przez Ordynariusza diecezji bydgoskiej Biskupa Krzysztofa Włodarczyka przy udziale Kapelana kujawsko-pomorskich policjantów Ks. Infułata Stanisława Kotowskiego oraz Generalnego Gwardiana Franciszkanów w Rzymie O. Macieja Olszewskiego.

Kolejny punkt obchodów policyjnego święta przeniósł się do sali Kinoteatru Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. To właśnie tutaj, po złożeniu meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotrowi Leciejewskiemu przez Dowódcę uroczystości, odbył się uroczysty apel, podczas którego nastąpiło wręczenie kujawsko-pomorskim policjantom i pracownikom Policji odznaczeń oraz medali, a także nominacji na wyższe stopnie służbowe.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz, Komendanci i Dowódcy służb mundurowych z naszego regionu, Szefowie instytucji, z którymi współpracujemy każdego dnia, a także byli Komendanci Wojewódzcy Policji w Bydgoszczy: gen. insp. w st. spocz. Krzysztof Gajewski, nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Zgłobicki, nadinsp. w st. spocz. Henryk Tokarski, insp. w st. spocz. Władysław Cieszyński.

Z okazji Święta Policji awans na wyższe stopnie służbowe otrzymało 2 095 policjantów: w korpusie oficerów 139, aspirantów 1 053, podoficerów 670, szeregowych 232.

Prezydent RP odznaczył Medalem za Długoletnią Służbę (złotym, srebrnym i brązowym) 49 policjantów i pracowników.

Odznaką „Zasłużony Policjant” (złotą, srebrną i brązową) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył 33 policjantów.

Istotną częścią uroczystości były okolicznościowe przemówienia.

Jako pierwszy głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski, który powiedział m.in.:

Patrząc na minione lata, naznaczone pandemią covid, pokazaliśmy, że zdaliśmy egzamin, podejmując skuteczne działania w okolicznościach skomplikowanych oraz skrajnie nieprzewidywalnych. Współczesne społeczeństwo nigdy wcześniej nie doświadczyło życia w obostrzeniach i ograniczeniach epidemiologicznych, które z uwagi na swój charakter, nie zawsze były powszechnie akceptowane. Podkreślić muszę ich główny cel, jakim była pomoc i troska o obywateli naszego kraju. Świadectwem ogromnego zaangażowania funkcjonariuszy policji naszego garnizonu niech będzie niespełna 7,5 miliona sprawdzeń osób przebywających na kwarantannie. To ponad 4 miliony adresów. Zarówno funkcjonariusze, jak i pracownicy cywilni policji, których służba i praca no co dzień wymaga elastyczności, wykazali się, podczas tego okresu, ogromnym zaangażowaniem, poświęceniem oraz decyzjami, które były wyważone i były rozsądne. Tak przygotowani i wzmocnieni wkroczyliśmy w kolejny rok, który nie okazał się wcale łatwiejszy. Hybrydowy atak na granicy polsko-białoruskiej, ponownie postawił nas przed koniecznością wzmożonego wysiłku, jakim jest ochrona naszego pogranicza… . Policjanci, także na tym polu, wykazali się profesjonalizmem, zaangażowaniem i dzielnością. Nie sposób nie wspomnieć przed jakim sprawdzianem stanęły służby naszego państwa… .W obliczu wojny, która trwa w Ukrainie, wszyscy jako ludzie, zdajemy dziś niełatwy egzamin z niesienia pomocy naszym sąsiadom. Za ten wielki wysiłek pragnę dziś gorąco podziękować policjantom i pracownikom, którzy nierzadko w wolnym czasie i korzystając z własnych zasobów, angażują się w pomoc, zarówno uchodźcom, napływającym do naszego kraju, ale też tym, którzy zostali w Ukrainie. Podsumowując pracę policji nie mogę pominąć faktu, iż prócz bezprecedensowych wyzwań, każdego dnia, nasi funkcjonariusze i pracownicy z poświęceniem angażują się w działania na rzecz bezpieczeństwa… . Dlatego, z tego miejsca, w tym szczególnym dniu składam wyrazy najwyższego uznania i podziękowania za rzetelną i ofiarną służbę. Chcę złożyć też podziękowania pracownikom cywilnym, którzy, będąc znaczącą częścią naszej formacji, swoim profesjonalizmem oraz kompetencjami, wnoszą istotny wkład w sprawne funkcjonowanie policji. Wyrazy szacunku składam także Państwa rodzinom, bliskim i tym, którzy są dla Was ważni. Ich codzienna wyrozumiałość pozwala na pełne poświęcenie się służbie i pracy.

Głos zabrał także Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz:

Przede wszystkim pamiętamy ważną datę 24 lipca 1919 roku, kiedy utworzono polską Policję, po 123 latach zaborów. To właśnie ten wspaniały czas okresu międzywojennego był wspaniały dla Policji. W roku 1939 to właśnie policjanci stanęli na pierwszej linii frontu i bronili naszych granic. W wyniku mobilizacji było ich około 60 tysięcy. Niestety, Niemcy, ale przede wszystkim Rosjanie, w wyjątkowo brutalny sposób mordowali naszych policjantów. I tu wspomnę tych wszystkich, którzy zostali zamordowani w Ostaszkowie i spoczywają w Miednoje. Teraz, wracając do współczesności, pragnę podziękować za ostatnie trudne lata.

Uroczystość była doskonałą okazją do wręczenia m.in. Odznaki Honorowej „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2021 roku nadano to odznaczenie nadinspektorowi Piotrowi Leciejewskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy oraz sierżantowi sztabowemu Przemysławowi Szymańskiemu z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy w dowód uznania za pełną poświęcenia służbę w czasie pandemii.


(red.)

Autor: mł.insp. Monika Chlebicz
Publikacja: kom. Przemysław Słomski

fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza