Modernizacja Wiejskiej i Mickiewicza w Tucholi. Pojawił się już asfalt!

Estimated read time 2 min read

„Kompleksowy rozwój infrastruktury publicznej, w tym dróg dojazdowych, w rejonie powstającego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Pracowni Fizjoterapii w Tucholi” – to nazwa zadania, które w najbliższym czasie będzie realizowane w Tucholi. Chodzi o ulice Mickiewicza i Wiejską.

Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie inwestycji. Burmistrz Tadeusz Kowalski i przedstawiciele wykonawcy – „Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów ze Świecia”: Andrzej Burczyński, zastępca prezesa i Marta Molus, prezes – podpisali stosowną umowę. Wartość zadania wynosi 9 656 786,59 zł brutto ( kwota nieaktualna – inflacja). Jest ono dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Realizacja przedsięwzięcia ma nastąpić w terminie 8 miesięcy ( będzie ciężko), począwszy od dnia zawarcia umowy.

Inwestycja obejmuje branże: wodociągową (rozbudowa wodociągu w ulicy Wiejskiej oraz budowa wodociągu w ul. Mickiewicza), kanalizacji deszczowej (budowa i rozbudowa), elektryczną (demontaż istniejących słupów oświetleniowych i elektrycznych oraz montaż nowych), teletechniczną (budowa kanału technologicznego oraz przebudowa linii telekomunikacyjnej napowietrznej i doziemnej).

Obie ulice zyskają nową nawierzchnię bitumiczną. Wzdłuż ul. Mickiewicza i DW 241 zaplanowano ciąg pieszo-rowerowy i chodnik przy planowanym przejściu dla pieszych na DW 241. Ciąg pieszo-rowerowy zaplanowano również w obszarze skrzyżowania DW 237 z ul. Mickiewicza.


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza