WRÓĆMY BEZPIECZNIE Z WAKACJI

Estimated read time 3 min read

Dzisiaj zaczyna się ostatni weekend wakacji. To czas powrotów, który wiąże się ze znacznym wzrostem natężenia ruchu kołowego. W związku ze zwiększonym ryzykiem wszelkiego rodzaju zdarzeń niepożądanych, w tym wzrostem liczby wypadków drogowych, na drogach naszego województwa należy spodziewać się większej liczby policjantów ruchu drogowego.

Zaczynający się dzisiaj (26.08.22) weekend jest ostatnim weekendem wakacyjnym. Wielu z nas powroty z wypoczynku odkłada na ostatni moment, dlatego w tych dniach należy spodziewać się zwiększonego natężenia ruchu pojazdów.

W związku z powyższym na drogach woj. kujawsko-pomorskiego będzie większa ilości patroli ruchu drogowego, a policjanci korzystać będą nie tylko z oznakowanych radiowozów, ale także z motocykli i nieoznakowanych pojazdów wyposażonych w wideorejestratory.

Policjanci będą głównie:

– zapewniać płynność ruchu w miejscach występowania znacznych spowolnień i utrudnień,

– ujawniać i eliminować z ruchu osoby będące pod wpływem alkoholu,

– reagować na wykroczenia szczególnie niebezpieczne, tj. przekraczanie dozwolonej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie,

– sprawdzać prawidłowość przewożenia w pojeździe pasażerów, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Czy korzystają z pasów bezpieczeństwa oraz fotelików. Będzie też brana pod uwagę zgodność osób z ilością miejsc w pojeździe, jaka została określona w dowodzie rejestracyjnym,

– kontrolować stan techniczny pojazdów, ze zwróceniem uwagi na oświetlenie i stan ogumienia.

Podczas ostatniego weekendu ubiegłego roku (27-29.08.21) na drogach naszego regionu doszło do 12 wypadków, w których zginęły 4 osoby, a 9 zostało rannych. Policjanci odnotowali też 176 kolizji.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę oraz zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązujących przepisów. Przypominamy, każdy uczestnik ruchu drogowego powinien mieć na uwadze bezpieczeństwo swoje i innych!  Brak należytej ostrożności i wyobraźni może doprowadzić do bardzo niebezpiecznych zdarzeń!

PRZYPOMINAMY TAKŻE O ZAKAZACH W RUCHU DROGOWYM W OKRESIE WAKACJI

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów  na drogach (tekst jednolity: Dz. U z 2021 r., poz. 783); „wprowadza się okresowe ograniczenie ruchu pojazdów, o których mowa w § 1 [zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczających 12 ton, z wyłączeniem autobusów], poprzez zakaz ich ruchu na drogach na obszarze całego kraju, w następującym terminie:

 

data

od godziny

do godziny uwagi
26 sierpnia 2022 r. 18:00 22:00 piątek
27 sierpnia 2022 r. 08:00 14:00 sobota
28 sierpnia 2022 r. 08:00 22:00 niedziela

(red.)

KPP Tuchola

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza