0 3 min 2 lata

Jeszcze w sierpniu bieżącego roku burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski wystosował pismo do ministra – członka Rady Ministrów Łukasza Schreibera, w którym wyraził zaniepokojenie związane z rosnącymi cenami gazu ziemnego. Z tego paliwa korzysta ciepłownia Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Tucholi, do której podłączone są budynki mieszkalne spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Drastyczny wzrost cen gazu ziemnego może doprowadzić do niewypłacalności wspomnianych podmiotów, ponieważ mieszkańców nie będzie stać na pokrycie rachunków za ciepło.

Burmistrz zaapelował o podjęcie działań interwencyjnych związanych z objęciem ochroną mieszkańców gmin, którzy korzystają z ciepła wyprodukowanego przez ciepłownie gazowe.

Poniżej znajduje się odpowiedź ministra Łukasza Schreibera:

„Szanowny Panie Burmistrzu

podzielam Pana obawy dotyczące wzrostu cen surowców i wynikających z tego podwyżek kosztów ogrzewania. Zdaję sobie sprawę, że wiele osób, w tym także mieszkańcy gminy Tuchola, nie będą w stanie uregulować rachunków, które byłyby naliczane w oparciu o rynkowe stawki. W związku z tym Rada Ministrów przygotowała działania osłonowe.
23 sierpnia rząd premiera Mateusza Morawieckiego przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa obejmuje przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła. W ustawie zapisano, że średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą przyjmuje wartość 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym (art. 3.2.).
Działania osłonowe obejmą nie tylko odbiorów indywidualnych, ale także wspólnoty mieszkaniowe oraz szkoły, przedszkola, żłobki, noclegownie, ośrodki pomocy społecznej, instytucje kultury, a także szereg innych podmiotów. Na te działania budżet państwa przeznaczy łącznie około 10 miliardów złotych. Dzięki tym dodatkowym środkom, w zbliżającym się sezonie grzewczym, Polacy tylko w części poniosą koszty podwyżek cen ciepła. Wierzę, że proponowane rozwiązania rozwiążą problem, o którym informował Pan w liście”.

Z wyrazami szacunku
Łukasz Schreiber